NERVOVĚ PARALYTICKÉ LÁTKY - NEJVĚTŠÍ HROZBA MASOVÉ OTRAVY PŘI POUŽITÍ BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK V DOBĚ VÁLEČNÉHO KONFLIKTU CI SILAMI TERORIZMU


NERVOVĚ PARALYTICKÉ LÁTKY - NEJVĚTŠÍ HROZBA MASOVÉ OTRAVY PŘI POUŽITÍ BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK V DOBĚ VÁLEČNÉHO KONFLIKTU CI SILAMI TERORIZMU

Vysoce toxické organické stou"ceniny fosforu, označované jako nervově paralytické látky, jsou od doby svého objevu koncem 30. let minulého století považovány za nejnebezpečnější skupinu bojových chemických látek, které mohou být kdykoliv zneužity v lokálním či světovém válečném konfliktu nebo silami terorizmu. V předloženém článku jsou vedle historického úvodu shrnuty současné znalosti o mechanizmu toxického účinku nervově paralytických látek, o možnostech diagnostiky zasažení, způsobech ochrany člověka před jejich účinky a o možnostech léčby v případě akutní intoxikace nervově paralytickými látkami. V závěru článku je upozorněno na možnost využití diagnostických, preventivních i léčebných přístup$ k otravám nervově paralytickými látkami pro případy otrav organofosforovy'mi insekticidy vzhledem ke stejnému mechanizmu toxického účinku.

Klíčová slova:
tabun, sarin, soman, VX, acetylcholinesterása, cholinergní nervoví systém, anticholinergika, reaktivátory acetylcholinesterásy, antikonvulziva.


Nerve Agents - the Supreme Danger of Large Scale Poisoning by Chemical Warfare Agents in a War or during Terrorist Attack

Since thirties of the previous the highly toxic organophosphorus compound called nerve agents have been considered the most dangerous chemical warfare agents tkat could be misused in local and world wars or during terrorist attacks. Beside the historical introduction, the article summarizes contemporary knowledge on the mechanistu of toxicity of these agents, on the possibilities of diagnosis, prophylaxis and treatment. The possibility of using similar methods of diagnosis, prophylaxis and treatment for acute poisoning with organophosphorus insecticides is also mentioned.

Key words:
tabun, sarin, soman, VX, acetylcholinesterase, cholinergic nervous systém, anticholinergic drugs, acetylcholinesterase reactivators, anticonvulsive drugs.


Autoři: J. Kassa
Působiště autorů: Vojenská lékařská akademie JEP, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 745-751
Kategorie: Články

Souhrn

Vysoce toxické organické stou"ceniny fosforu, označované jako nervově paralytické látky, jsou od doby svého objevu koncem 30. let minulého století považovány za nejnebezpečnější skupinu bojových chemických látek, které mohou být kdykoliv zneužity v lokálním či světovém válečném konfliktu nebo silami terorizmu. V předloženém článku jsou vedle historického úvodu shrnuty současné znalosti o mechanizmu toxického účinku nervově paralytických látek, o možnostech diagnostiky zasažení, způsobech ochrany člověka před jejich účinky a o možnostech léčby v případě akutní intoxikace nervově paralytickými látkami. V závěru článku je upozorněno na možnost využití diagnostických, preventivních i léčebných přístup$ k otravám nervově paralytickými látkami pro případy otrav organofosforovy'mi insekticidy vzhledem ke stejnému mechanizmu toxického účinku.

Klíčová slova:
tabun, sarin, soman, VX, acetylcholinesterása, cholinergní nervoví systém, anticholinergika, reaktivátory acetylcholinesterásy, antikonvulziva.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa