Tracheostomie- analýza šestiletého období


Tracheostomie- analýza šestiletého období

Autoři předkládají retrospektivní analýzu výsledků a komplikací elektivních tracheostomiíprovedenýchv době od ledna 1998 do prosince 2003 na jednotkách intenzivní péče Všeobecnéfakultní nemocnice v Praze. Soubor tvoří 543 pacientů, 309 mužů a 234 žen. Za sledované období byloprovedeno 430 standardních, chirurgických a 113 punkčních dilatačních tracheostomií. Ve dvoupřípadechbyl a provedena punkční dilatační konverze na standardní tracheostomii. Standardníchirurgické tracheostomie byly prováděny otorinolaryngology, na punkčních dilatačních tracheostomiíchsepodíleli lékaři intenzivisté a otorinolaryngolog. Nejpočetněji byla zastoupena věkováskupina pacientů mezi 61. - 80. rokem života, kterýchbylo 285 (52,4 %). Nejčastější indikací k tracheostomiibyla nutnost dlouhodobé umělé plicní ventilace a zajištění toalety v dýchacích cestách.Průměrná doba endotracheální intubace před provedením tracheostomie byla 7 dní (v rozpětí 13minut - 21 dní). Za sledované období 71 měsíců bylo dekanylováno 167 pacientů (30,7 %), 78 pacientů(14,3 %) zůstává nosičem kanyla a s tracheostomií zemřelo pro komplikace základního onemocnění298 pacientů (54,8 %).K peroperačním komplikacím patřily ty, které se objevily během výkonu a v následujících 24hodinách. U standardní chirurgické techniky byly peroperační komplikace 5krát (0,9 %). U punkčnídilatační tracheostomie byly peroperační komplikace 13krát (2,3 %). Jako časné pooperační komplikacebyly označeny ty, které se objevily od 2. dp 7. dne po výkonu. U standardní chirurgickétracheostomie byly 33krát (6 %), u punkční dilatační byly 21krát (3,9 %). K pozdním pooperačnímkomplikacím byly zařazeny ty, které se objevily za 7 dní a déle po výkonu. U standardní, chirurgickétracheostomie byly 6krát (1,1 %) a u punkční dilatační 1krát (0,1 %).

Klíčová slova:
standardní chirurgická tracheostomie, punkční dilatační tracheostomie, uměláplicní ventilace.


Tracheostomy - Analysis of a Six-Year Period

The authors present a retrospective analysis of results and complications of electivetracheostomy interventions performed in the period of January 1998 till December 2003 at theintensive care units of General Teaching Hospital in Prague. The cohort included 543 patients, 309men and 234 women. In the period of observation, 430 standard surgical interventions and 113puncture dilatation tracheostomy interventions were performed. In two cases the puncture dilatationtracheostomy was converted into standard one. The standard surgical tracheostomy interventionswere by otolaryngologists, in the puncture dilatation tracheostomy interventions theparticipating physicians were intensive care specialists and an otolaryngologist. Themost frequentlyrepresented group of patients was between 61 and 80 years of life, representing 285 individuals(52.4%). Themost frequent indication for tracheostomywas the necessary artificial lung ventilationand providing conditions for cleaning respiratory pathways. The average period of endotrachealintubation before tracheostomy was seven days (rage 13 minutes to 21 days). For the period of 71months the cannula was removed in 167 patients (30.7%), 78 patients (14.3%) continue to carry thecannula and 298 (54.8%) of patients carrying cannula died for complications of basic disease.The postoperation complications included those, which evolved during the intervention or in thesubsequent 24 hours. In the standard surgical technique the peroperation complications occurredfive times (0.9%). In the puncture dilatation tracheostomy the peroperation complications occurred13 times (2.3%). The early postoperation complications are considered to be those, which occurredon day 2 to 7 after the intervention. In the standard surgical tracheostomy these were encountered33 times (6%) and in the puncture dilatation technique 21 times (3.9%). The late postoperationcomplications included those, which occurred seven days after the intervention or later. Thesewereobserved 6 times (1.1%) in standard surgical tracheostomy and once (0.1%) in puncture dilatationintervention.

Key words:
standard surgical tracheostomy, puncture dilatation tracheostomy, artificial lungventilation.


Autoři: J. Lukáš;  M. Stříteský;  prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.;  F. Novák;  T. Haas
Působiště autorů: ORL odd. 1. LF UK a VFN, Praha, zastupující přednosta MUDr. J. Kolín Klinika anestezie a resuscitace 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta MUDr. M. Stříteský, CSc. II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Ascherman, DrSc. IV. interní
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 2, pp. 87-91.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři předkládají retrospektivní analýzu výsledků a komplikací elektivních tracheostomiíprovedenýchv době od ledna 1998 do prosince 2003 na jednotkách intenzivní péče Všeobecnéfakultní nemocnice v Praze. Soubor tvoří 543 pacientů, 309 mužů a 234 žen. Za sledované období byloprovedeno 430 standardních, chirurgických a 113 punkčních dilatačních tracheostomií. Ve dvoupřípadechbyl a provedena punkční dilatační konverze na standardní tracheostomii. Standardníchirurgické tracheostomie byly prováděny otorinolaryngology, na punkčních dilatačních tracheostomiíchsepodíleli lékaři intenzivisté a otorinolaryngolog. Nejpočetněji byla zastoupena věkováskupina pacientů mezi 61. - 80. rokem života, kterýchbylo 285 (52,4 %). Nejčastější indikací k tracheostomiibyla nutnost dlouhodobé umělé plicní ventilace a zajištění toalety v dýchacích cestách.Průměrná doba endotracheální intubace před provedením tracheostomie byla 7 dní (v rozpětí 13minut - 21 dní). Za sledované období 71 měsíců bylo dekanylováno 167 pacientů (30,7 %), 78 pacientů(14,3 %) zůstává nosičem kanyla a s tracheostomií zemřelo pro komplikace základního onemocnění298 pacientů (54,8 %).K peroperačním komplikacím patřily ty, které se objevily během výkonu a v následujících 24hodinách. U standardní chirurgické techniky byly peroperační komplikace 5krát (0,9 %). U punkčnídilatační tracheostomie byly peroperační komplikace 13krát (2,3 %). Jako časné pooperační komplikacebyly označeny ty, které se objevily od 2. dp 7. dne po výkonu. U standardní chirurgickétracheostomie byly 33krát (6 %), u punkční dilatační byly 21krát (3,9 %). K pozdním pooperačnímkomplikacím byly zařazeny ty, které se objevily za 7 dní a déle po výkonu. U standardní, chirurgickétracheostomie byly 6krát (1,1 %) a u punkční dilatační 1krát (0,1 %).

Klíčová slova:
standardní chirurgická tracheostomie, punkční dilatační tracheostomie, uměláplicní ventilace.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2004 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa