Polohový a polohovací nystagmus


Polohový a polohovací nystagmus

Cílem práce je stručný přehled problematiky polohového a polohovacího nystagmus ohledem na nové patofyziologické poznatky v této oblasti a jejich využitelnost v diagnosticepolohové závrati.

Klíčová slova:
vertigo, polohový nystagmus, polohovací nystagmus, diagnostika.


Positional and Reposition Nystagmus

The aim of the work was to present a brief survey of position and reposition kinds ofnystagmus in view of new pathophysiological knowledge as well as their application in the diagnosticof positional vertigo.

Key words:
vertigo, position nystagmus, reposition nystagmus, diagnostic.


Autoři: P. Vrabec;  Kluhj .;  M. Holcát;  J. Jeřábek *;  R. Černý *
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Bojar, CSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 2, pp. 80-82.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce je stručný přehled problematiky polohového a polohovacího nystagmus ohledem na nové patofyziologické poznatky v této oblasti a jejich využitelnost v diagnosticepolohové závrati.

Klíčová slova:
vertigo, polohový nystagmus, polohovací nystagmus, diagnostika.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2004 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa