Duplicitní neurinom lícního nervuv oblasti příušní žlázy


Duplicitní neurinom lícního nervuv oblasti příušní žlázy

Zduření v parotické oblasti patří k relativně častým diferenciálně diagnostickýmproblémům v ORL oblasti. Příčinou zduření jsou nejčastěji sialomy příušní žlázy, méně častozánětlivé pseudotumory. Stejně se však mohou projevovat i další, raritnější onemocnění. Neurinomyintraparotické části lícního nervu jsou vzácným, nikoliv výjimečným onemocněním. Setkat se s nímmůže každý chirurg operující v oblasti parotis. Autoři referují o vzácném pozorování duplicitníhoneurinomu lícního nervu u 23leté ženy projevujícím se jako tumor příušní žlázy.Běhemsuperficiálníparotidektomie byly nalezeny dva nádory: menší, vyrůstající z bifurkace kmene lícního nervu,a větší, související s jeho drobnou bukální větví. Menší nádor v oblasti bifurkace odloučen od nervuza kontroly mikroskopu. U většího neurinomu se tento postup již nepodařilo uplatnit pro praktickýzánik fasciklů útlakem. S ohledem na funkčně málo významnou větev tumor odstraněn a suturapahýlů neprováděna. Po operaci byla dočasná porucha funkce lícního nervu 3. stupně podleHouse-Brackmanna, která se do tří měsíců beze zbytku upravila.Předoperační odlišení neurinomu od sialomu či jiného novotvaru parotis je obtížné.Operace spočíváv pokusu o odloučení nádoru od zdravýchnerv ových vláken, v případě přerušení kmene či funkčněvýznamné větve nervu je vhodná anastomóza interpozitem či sutura nervu end to end. Podmínkousprávné peroperační diagnózy a adekvátního řešení situace je superficiální parotidektomie s identifikacía preparací lícního nervu.

Klíčová slova:
lícní nerv, příušní žláza, neurinom.


Duplicate Neurinoma of Facial Nerve in the Area of Parotid Gland

Swelling in the parotid area belongs to relatively frequent differential diagnosticproblems in otolaryngological area. The swelling is most frequently caused by sialomas of parotidgland, less frequently by inflammatory pseudotumors. Other more rare disease may be manifestedin the same way. Neurinomas of intraparotid part of facial nerve are rare, but not exceptionaldiseases. Every surgeon operation on the parotid region may encounter them. The authors refer toa rate observation of duplicate neurinoma of facial nerve in a 23-years old woman, manifesting asa tumor of parotid gland. In the course of superficial parotidectomy, two tumors were found:a smaller one originating from bifurcation of the stem of facial nerve and a greater one, connectedwith its minute buccal branch. The smaller tumor in the area of bifurcation was separated from thenerve with a microscopic control. This procedure was not successful in the larger neurinoma forvirtual disappearance of fascicles due to the pressure. In view of functional functionally lessimportant branch the tumor was removed and suture of the stumps was not made. The temporarydisorder of facial nerve function of 3rd degree according to House-Brackmann occurring after theoperation completely disappeared until 3 months after the operation.The preoperation differentiation of neurinoma from sialoma or another neoplasia appears to bedifficult. The operation constitutes an attempt to release the rumor from healthy nervous filaments;in the case of disruption of the stem of a functionally important branch of the nerve, anastomosisby interposition or suture of the nerve end to end is recommended. Superficial parotidectomy withidentification and preparation of facial nerve is a precondition of correct peroperation diagnosisand adequate solution of the condition.

Key words:
facial nerve, parotid gland, neurinoma.


Autoři: I. Pár
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice Kroměříž, přednosta MUDr. I. Pár
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 2, pp. 95-98.
Kategorie: Články

Souhrn

Zduření v parotické oblasti patří k relativně častým diferenciálně diagnostickýmproblémům v ORL oblasti. Příčinou zduření jsou nejčastěji sialomy příušní žlázy, méně častozánětlivé pseudotumory. Stejně se však mohou projevovat i další, raritnější onemocnění. Neurinomyintraparotické části lícního nervu jsou vzácným, nikoliv výjimečným onemocněním. Setkat se s nímmůže každý chirurg operující v oblasti parotis. Autoři referují o vzácném pozorování duplicitníhoneurinomu lícního nervu u 23leté ženy projevujícím se jako tumor příušní žlázy.Běhemsuperficiálníparotidektomie byly nalezeny dva nádory: menší, vyrůstající z bifurkace kmene lícního nervu,a větší, související s jeho drobnou bukální větví. Menší nádor v oblasti bifurkace odloučen od nervuza kontroly mikroskopu. U většího neurinomu se tento postup již nepodařilo uplatnit pro praktickýzánik fasciklů útlakem. S ohledem na funkčně málo významnou větev tumor odstraněn a suturapahýlů neprováděna. Po operaci byla dočasná porucha funkce lícního nervu 3. stupně podleHouse-Brackmanna, která se do tří měsíců beze zbytku upravila.Předoperační odlišení neurinomu od sialomu či jiného novotvaru parotis je obtížné.Operace spočíváv pokusu o odloučení nádoru od zdravýchnerv ových vláken, v případě přerušení kmene či funkčněvýznamné větve nervu je vhodná anastomóza interpozitem či sutura nervu end to end. Podmínkousprávné peroperační diagnózy a adekvátního řešení situace je superficiální parotidektomie s identifikacía preparací lícního nervu.

Klíčová slova:
lícní nerv, příušní žláza, neurinom.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2004 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa