Možnosti registraceočníchpoh ybůa jejich využití v diagnostice poruchrovnováhy


Možnosti registraceočníchpoh ybůa jejich využití v diagnostice poruchrovnováhy

Cílem předkládaného sdělení je podat stručný přehled o současných možnostechregistrace očníchpoh ybů při vyšetření poruchrov nováhy. V práci jsou popsány principy amožnostivyužití elektronystagmografie, videookulografie a elektromagnetickýchmetod . Jsou diskutoványvýhody a limitace jednotlivých metod.

Klíčová slova:
elektronystagmografie, videookulografie, elektromagnetické metody, searchcoil, poruchy rovnováhy.


Possibility to Record Eye Movements and ItsApplication in the Diagnosis of Balance Disorders

The aim of the contribution is to present a brief survey of present possibilities torecord eye movements during the examination of balance disorders. The paper describes theprinciples of electronystagmography, videooculography and electromagnetic methods. Advantagesand limitations of individual methods are described.

Key words:
electronystagmography, videooculography, electromagnetic methods, search coil,balance disorders.


Autoři: P. Vrabec;  Kluhj .;  M. Holcát;  J. Jeřábek *;  R. Černý *
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Bojar, CSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 2, pp. 73-77.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem předkládaného sdělení je podat stručný přehled o současných možnostechregistrace očníchpoh ybů při vyšetření poruchrov nováhy. V práci jsou popsány principy amožnostivyužití elektronystagmografie, videookulografie a elektromagnetickýchmetod . Jsou diskutoványvýhody a limitace jednotlivých metod.

Klíčová slova:
elektronystagmografie, videookulografie, elektromagnetické metody, searchcoil, poruchy rovnováhy.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2004 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa