Zajímavé případy z nutriční péče v onkologii


Zajímavé případy z nutriční péče v onkologii

Submitted:
11. 1. 2014


Autori: V. Maňásek 1,2;  G. Pazdrová 1,3;  P. Holečková 1,4;  M. Šachlová 1,5;  M. Tomíška 1,6;  L. Krčmová 1,7;  P. Beneš 1,8
Pôsobisko autorov: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii 1;  Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín, a. s. 2;  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 3;  Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha 4;  Gastroenterologické oddělení, Masarykův onkologický ústav, Brno 5;  Interní onkologická a hematologická klinika LF MU a FN Brno 6;  Úsek léčebné výživy, Masarykův onkologický ústav, Brno 7;  Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 8
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2014; 27(1): 67
Kategória: Aktuality v onkologii

Súhrn

Submitted:
11. 1. 2014


Kazuistika č. 5

Pětapadesátiletý muž podstoupil v únoru2012 subtotální gastrektomii a následně pooperační radiochemoterapii pro lokoregionálně výrazně pokročilý karcinom. V září téhož roku byl pro ileus explorativně laparotomován s nálezem plastronu zaujímajícího supramesokolickou část dutiny břišní bez možnosti provedení paliativní spojky. Byla zavedena derivační nasogastrická sonda a pacient byl přeložen k symptomatické terapii na onkologické oddělení. Subjektivně byl bez obtíží, objektivně pokles tělesné hmotnosti na 60 kg z původních 82 kg, BMI 19,4 kg/ m2, hodnoty krevních bílkovin byly ještě v normě. Pacient byl pravdivě informován, že jeho prognóza je zcela infaustní.

Nutričně‑metabolický pohled

Enterální výživa v této situaci možná není.

Bez parenterální intervence zemře pacient během dnů až týdnů na dehydrataci a metabolický rozvrat. S pouhou i.v. hydratací zemře v řádu týdnů za hospitalizace na energetické vyčerpání, pravděpodobně s dekubity a/ nebo v sepsi.

Pacient splňuje základní podmínky onkologické domácí parenterální výživy (Bozzetti, 2006):

  1. Nedostatečná výživa limituje přežití významně více než nádor sám.
  2. S ohledem na nepřítomnost metastáz ve viscerálních orgánech lze reálně očekávat alespoň tříměsíční přežití.
  3. Performance status je v rozmezí ECOG 0– 2.
  4. Pacient i rodina jsou plně informováni o rizicích domácí parenterální výživy a tuto variantu volí.

Domácí parenterální výživa je v ČR dobře dostupná ve 20 specializovaných centrech, plně hrazená zdravotními pojišťovnami, její kvalita je na vysoké úrovni.

Návrh řešení

U pacienta byl zajištěn permanentní centrální žilní vstup formou centrálního katetru implantovaného z periferie cestou v. basilica (tzv. PICC). Byla zahájena aplikace preformovaného třísložkového vaku parenterální výživy. Byla zajištěna home- care asistence k aplikaci výživy a bazálně edukován pacient i rodina. Bydlištěm příslušná nutriční ambulance převzala pacienta plně do péče. Pacient prožil ve velmi dobré kvalitě života tři měsíce v domácím prostředí a až poté podlehl rychlé generalizaci nádoru, v poslední dny již jen na bazální dávce hydratace.

MUDr. Viktor Maňásek

Komplexní onkologické centrum

Nemocnice Nový jičín, a.s.

Purkyňova 2138/16

741 01 Nový Jičín

e-mail: viktor.manasek@onkologickecentrum.cz

Obdrženo: 11. 1. 2014


Zdroje

Doporučujeme ke stažení z internetu

Pracovní skupina domácí parenterální výživy SKVIMP: http:/ / dpv.skvimp.cz/ ?act=sh_cat&cat=1

Přehled ambulancí domácí parenterální výživy s kontakty: http:/ / dpv.skvimp.cz/ ?act=sh_cat&cat=14

Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia
Článek Editorial
Článek Erratum

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa