Významná protinádorová účinnost imatinibu u c-kit negativního gastrointestinálního stromálního tumoru –  kazuistika


Významná protinádorová účinnost imatinibu u c-kit negativního gastrointestinálního stromálního tumoru –  kazuistika

Inoperabilní c‑ kit negativní gastrointestinální stromální tumor (GIST) je považován za onemocnění rezistentní ke konvenční cytostatické systémové léčbě. Prezentujeme případ ženy, u které byl ve věku 26 let dia­gnostikován v dutině břišní maligní tumor charakteru sarkomu. Pacientka prodělala několik chirurgických zákroků a aplikací chemoterapie, nicméně vše bez efektu. Později byl tumor reklasifikován jako c‑ kit negativní GIST a byla u něj prokázána mutace v exonu 12 genu pro PDGFRA. Na základě tohoto nálezu byla zahájena cílená léčba imatinib mesylátem, která vedla k parciální remisi nádoru, dle CT vyšetření. Uvedenou léčbou bylo do dnešní doby dosaženo již pět let trvající stabilizace nemoci. Imatinib mesylát je použitelný jako cílená léčba i v případě c‑ kit negativního GIST, nesoucího mutaci v genu PDGFRA.

Klíčová slova:
gastrointestinální stromální tumory –  c‑ kit receptor –  PDGF alfa receptor –  imatinib mesylát

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
24. 10. 2013

Přijato:
2. 11. 2013


Autoři: I. Kocáková 1;  I. Kocák 1;  S. Špelda 1;  P. Fabian 2;  A. Jurečková 1;  V
Působiště autorů: Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Masaryk University Faculty of Medicine, Brno, Czech Republic 1;  Department of Oncological Pathology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2014; 27(1): 52-55
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Inoperabilní c‑ kit negativní gastrointestinální stromální tumor (GIST) je považován za onemocnění rezistentní ke konvenční cytostatické systémové léčbě. Prezentujeme případ ženy, u které byl ve věku 26 let dia­gnostikován v dutině břišní maligní tumor charakteru sarkomu. Pacientka prodělala několik chirurgických zákroků a aplikací chemoterapie, nicméně vše bez efektu. Později byl tumor reklasifikován jako c‑ kit negativní GIST a byla u něj prokázána mutace v exonu 12 genu pro PDGFRA. Na základě tohoto nálezu byla zahájena cílená léčba imatinib mesylátem, která vedla k parciální remisi nádoru, dle CT vyšetření. Uvedenou léčbou bylo do dnešní doby dosaženo již pět let trvající stabilizace nemoci. Imatinib mesylát je použitelný jako cílená léčba i v případě c‑ kit negativního GIST, nesoucího mutaci v genu PDGFRA.

Klíčová slova:
gastrointestinální stromální tumory –  c‑ kit receptor –  PDGF alfa receptor –  imatinib mesylát

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
24. 10. 2013

Přijato:
2. 11. 2013


Zdroje

1. Fletcher CD, Berman JJ, Corless C et al. Dia­gnosis of gastrointestinal stromal tumors: a consensus approach. Hum Pathol 2002; 33(5): 459– 465.

2. Heinrich MC, Corless CL, Duensing A et al. PDGFRA activating mutations in gastrointestinal stromal tumors. Scienc 2003; 299(5607): 708– 710.

3. Hirota S, Ohashi A, Nishida T et al. Gain‑of‑ function mutations of platelet‑ derived growth factor receptor alpha gene in gastrointestinal stromal tumors. Gastroenterology 2003; 125(3): 660– 667.

4. Demetri GD, von Mehren M, Blanke CD et al. Efficacy and safety of imatinib mesylate in advanced gastrointestinal stromal tumors. N Engl J Med 2002; 347(7): 472– 480.

5. Medeiros F, Corless CL, Duensing A et al. KIT‑ Negative Gastrointestinal Stromal Tumors Proof of Concept and Therapeutic Implications. Am J Surg Pathol 2004; 28(7): 889– 894.

Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa