Kombinované preparáty s tramadolem a paracetamolem v léčbě bolesti

14. 7. 2017

Léčba bolesti je náročnou disciplínou zejména kvůli patofyziologii, která dodnes není zcela přesně rozklíčována. Přestože je bolest nejčastějším důvodem, proč lidé vyhledávají lékaře, její léčba je v některých případech podceňována a není jí věnována dostatečná pozornost.

Podceňované riziko

Nejčastěji užívané léky na bolest – nesteroidní antirevmatika (NSAIDs) a paracetamol – mohou být spojeny s různými nežádoucími účinky, zejména ve vysokých dávkách a při dlouhodobém užívání. V obou případech se jedná o volně prodejné léky, jejichž účinné látky mohou být obsaženy v mnoha různých léčivých přípravcích. To představuje kvůli kumulaci dávek riziko, které si pacienti mnohdy neuvědomují a na něž by je měli lékaři pravidelně upozorňovat. NSAIDs jsou navíc často doporučovány jakožto léky první volby na bolest, přestože u pacientů nejsou přítomné známky zánětu.

Přínos fixních kombinací

Tyto přípravky nabízejí přínos daný synergickým působením obou účinných látek s různými mechanismy účinku. To umožňuje podávání nižších dávek, a tedy i menší toxicitu. Proto představují kombinované preparáty vhodnou terapeutickou možnost u středně těžké až těžké bolesti. NSAIDs by při této léčbě měly být podle současných doporučení určeny pro příležitostné krátkodobé užívání v případě akutního zhoršení obtíží.

Jednou z fixních kombinací analgetik je kombinace tramadolu, centrálně působícího slabého opioidního analgetika, s nízkou dávkou paracetamolu. Studie s fixní kombinací tramadol/paracetamol dokládají účinnost související s duálním mechanismem účinku. Farmakokinetika tradamolu a paracetamolu zvyšuje pravděpodobnost úlevy od bolesti a díky supraaditivnímu účinku této kombinace je lék vhodný pro širokou škálu bolestivých stavů.

Vyšší adherence

Chronické bolesti mají rozdílný mechanismus, proto je při výběru terapie nutné pečlivě zhodnotit druh a intenzitu bolesti a zohlednit i subjektivní vnímání obtíží pacientem. Kombinovaná léčba se širším spektrem analgetických účinků, která pacientům přináší úlevu od chronických bolestí a má méně nežádoucích účinků, přirozeně podporuje adherenci k léčbě; terapie tak vykazuje lepší výsledky.

Bezpečnost a dobrá snášenlivost i u seniorů

Léčba bolesti u geriatrických pacientů starších 75 let, z nichž více než polovina udává bolest jakožto nejčastější zdravotní problém, má svá specifika. Podle směrnice Americké geriatrické společnosti (AGS) by u této skupiny pacientů neměly být na chronickou bolest běžně užívány léky ze skupiny NSAIDs. Vhodnou variantou je právě léčba pomocí fixní kombinace tramadol/paracetamol, která má příznivý poměr přínosů a rizik a je dobře snášená.

(pak)

Zdroj: Pergolizzi J. V. jr., van de Laar M., Langford R. et al. Tramadol/paracetamol fixed-dose combination in the treatment of moderate to severe pain. J Pain Res 2012; 5: 327–346, doi: 10.2147/JPR.S33112.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa