Klinická onkologie - Číslo 1/2014

Editorial

5
Editorial

Přehled

11
Druhé nádory –  příčiny, incidence a budoucnost

L. Koubková, R. Hrstka, P. Dobes, B. Vojtesek, R. Vyzula

18
Cytokinové profily mnohočetného myelomu a Waldenströmovy makroglobulinemie

L. Sedlaříková, K. Sadílková, L. Kubiczková, R. Hájek, S. Ševčíková

24
Lymfomy se dvěma zásahy –  přehled literatury a kazuistika

J. Šmardová, M. Moulis, K. Lišková, J. Koptíková, R. Hrabálková, J. Klusáková


Původní práce

33
Interakcia medzi p53 a MDM2 v nádorových bunkách karcinómu pľúc

S. Rybárová, I. Hodorová, J. Vecanová, J. Muri, J. Mihalik

38
Chirurgická liečba metastáz a jej vplyv na prognózu u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom

K. Ševčíková, V. Ušáková, Z. Bartošová, M. Sabol, M. Ondrušová, D. Ondruš, S. Špánik

45
Na MRI založené 3D plánování brachyradioterapie karcinomů děložního hrdla –  naše zkušenosti s použitím uterovaginálního aplikátoru Vienna Ring MR‑ CT

R. Vojtíšek, F. Mouryc, D. Čechová, R. Ciprová, J. Ferda, J. Fínek


Kazuistika

52
Významná protinádorová účinnost imatinibu u c-kit negativního gastrointestinálního stromálního tumoru –  kazuistika

I. Kocáková, I. Kocák, S. Špelda, P. Fabian, A. Jurečková, V

56
Gastrointestinální stromální nádor žaludku s diseminací do kostí –  kazuistika a přehled literatury

E. Şahin, T. Yetişyiğit, M. Öznur, U. Elboğa


Stručné sdělení

60
Předávání znalostí na letní škole Regionálního centra aplikované molekulární onkologie v roce 2013

Sheard Ma, L. Zdrazilova‑ dubska


Aktuality v onkologii

64
Biosimilars (ne)jen v onkologii –  dnešní realita i budoucnost

R. Demlová

67
Zajímavé případy z nutriční péče v onkologii

V. Maňásek, G. Pazdrová, P. Holečková, M. Šachlová, M. Tomíška, L. Krčmová, P. Beneš

69
Enzalutamid (Xtandi®) –  nová šance pro pacienty s kastračně refrakterním karcinomem prostaty

J. Tomášek


Různé

71
Onkologie v obrazech
Umělecké projevy toxicity protinádorové léčby

M. Svoboda


Osobní zprávy

72
V lednu letošního roku zemřel ve vysokém věku doc. MUDr. Václav Bek, DrSc.

B. Konopásek


Recenze

73
Recenze knihy „Principy systémové protinádorové léčby“

B. Říhová


Informace z České onkologické společnosti

73
Informace z České onkologické společnosti

Erratum

63
Erratum

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa