Recenze knihy „Principy systémové protinádorové léčby“


Autoři: B. Říhová
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2014; 27(1): 73
Kategorie: Recenze

Kniha autorů prof. MU Dr. Pavla Klenera, DrSc, a MU Dr. Pavla Klenera jr., Ph.D., „Principy systémové protinádorové léčby“ (GRADA Publishing, a. s., 2013) je logickým pokračováním a rozšířením knihy „Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii“, která vyšla v GRADA Pub­lishing v roce 2010. Tato nová kniha je naprosto unikátním zdrojem informací ze dvou rozsáhlých a nepochybně obtížných oborů, a to onkologie a imunologie.

Je členěna do následujících 11 kapitol:

 • Úvod do problematiky nádorových onemocnění a protinádorové léčby,
 • Konvenční protinádorová léčba,
 • Epigenetická chemoterapeutika,
 • Diferenciační terapie,
 • Úloha hormonů v systémové protinádorové terapii,
 • Monoklonální protilátky,
 • Imunoterapie,
 • Cílená léčba I: terapie cílená na nádorové buňky − inhibice růstu nádoru,
 • Cílená léčba II: terapie cílená na nádorové mikroprostředí − inhibice šíření nádoru,
 • Základy genové terapie,
 • Rezistence k chemoterapii.

Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o mimořádně dobře zpracované, ba vynikající obrázky a schémata. Tyto ilus­trace jsou dokonale vybrané a upravené tak, aby čtenář na první pohled pochopil základ diskutované problematiky, často nesmírně složité a často jen zčásti dobře probádané. U každé kapitoly je seznam základní literatury, kterou je možné vyhledat k pochopení dalších detailů, nechybí ani přehled nejčastěji používaných zkratek a samozřejmě rejstřík. Na konci knihy čtenář najde velice srozumitelný souhrn, a to nejen v češtině, ale i v angličtině. V knize se dozvíte třeba i to, co je to individualizovaná medicína neboli terapie šitá na míru (personalized medicine, tailored medicine). Kniha autorů Klenera a Klenera jr. zcela ojedinělým a vysoce profesionálním způsobem nejenom popisuje v současné době klinicky používaná nebo zatím jen klinicky testovaná terapeutika, ale především objasňuje mechanizmy jejich působení a často i důvody, pro které bylo testování ukončeno. Je místy tak informačně „robustní“, že asi nemá konkurenci ani na zahraničním trhu. Je psaná neuvěřitelně „čtivě“. Zcela jistě to není kniha na jedno, dvě, ale asi ani ne na několik málo přečtení. Je to téměř encyklopedie, kde každý najde odpověď na svou otázku. A ty mohou a budou pokládat studenti, přírodovědci, lékaři a samozřejmě i vysoce specializovaní onkologové.

Praha 9. prosince 2013

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

Mikrobio­logický ústav AV ČR, v.v.i.


Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia
Článek Editorial
Článek Erratum

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa