Naše sny menia svet, avšak len veľmi pomaly...


Autori: P. Mlkvý
Pôsobisko autorov: Oddelenie laserovej medicíny, Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(6): 457
Kategória: Editorial

Vážené kolegyne a kolegovia,

slovo zdravotníctvo začína posledným písmenom v abecede, čomu zodpovedá aj príslušná starostlivosť všetkých možných vlád v Slovenskej republike za posledné dve dekády. Pozornosť (na rozdiel od starostlivosti) sa zdravotníctvu venuje niekedy až nadmerná a hlavne je však „fokusovaná“. Keďže lukratívne hrozienka s koláča sa už vyjedli, „záujemcovia a dobrodincovia“ sa sústredili na samotné koláče – nemocnice. Samozrejme ide o ich transformáciu „so zabezpečením vyššej kvality štandardu poskytovania zdravotnícke starostlivosti“. Táto „transformácia“, ktorá v poslednom čase pripomína domino efekt, je charakterizovaná rýchlosťou a masmediálnym tichom. K uvedenej téme chýba akákoľvek diskusia na širšej lekárskej, ekonomickej ako aj celospoločenskej úrovni. V zdravotníctve absentuje dlhodobá vízia a koncepcia. Vyše 20 rokov sa o Univerzitnej nemocnici v Bratislave len hovorí. O prípadných nových Univerzitných nemocniciach v Košiciach a v Martine nepočuť ani slovo. Myslím si, že 20 rokov je dosť dlhá doba, aby sme mohli očakávať aj nejaké výsledky napr. postavenú aspoň jednu, keď už nie univerzitnú, tak bežnú modernú a špičkovú nemocnicu...

Medzitým, týmto mnohoročným vlečúcim sa rezortným marazmom unavení, početne zdecimovaní lekári akoby už rezignovali na lepšiu perspektívu v kvalitných zdravotníckych zariade­niach na štandardnej európskej úrovni. Svetlé zajtrajšky im nie­lenže nikto už nesľubuje, ale už im samým sú pomaly smiešne. Zostávajú im prakticky tri piliere, pre ktoré šli študovať medicínu: etika, profesionálna a odborná vyspelosť a väčšia–menšia kolegiálna súdržnosť.

Udržiavanie a organizácia odborných podujatí od medzinárodných a národných kongresov cez tradičné odborné podujatia, až po krajské semináre patrí medzi záslužné činy organizátorov. Zvyšovanie postgraduálnych vedomostí a oboznamovanie sa s najnovšími a aktualizovanými svetovými poznatkami v danom odbore a často aj spoločné medziodborové prelínajúce sa témy patria k leitmotívom uvedených akcií.

Lokalita areálu Štrbského Plesa zázračne uchránená od nedávnej devastujúcej kalamity vo Vysokých Tatrách, sa stala optimálnou destináciou najväčšieho slovenského gastroenterologického kongresu, ktorý vyvážene spája odborné, spoločenské a športové aktivity. Vo štvrtom januárovom týždni, v období najtuhšej zimy sa koná v dňoch 28.–31. 1. 2014 v hoteli Patria už XIX. ročník Gastrofóra s problematikou ochorení pažeráku a žalúdka. Progam blokov je zostavený odbor­níkmi v daných oblastiach a zahŕňa ”­up-to-date” diagnostické a terapeutické trendy s dopadom na klinickú prax. Veríme, že zaujmú aj početné State of the Art prednášky špičkových odborníkov, ktoré sú spravidla nosnými témami ich dlhoročného vedecko-klinického výskumu. Novinkou programu je blok Fóra mladých gastroenterológov, ktorý by sa pri pozitívnych ohlasoch mohol stať stálicou programov aj ďalších ročníkov.

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi touto cestou pozvať vás všetkých čo najsrdečnejšie na XIX. Gastrofórum. Dúfam, že v prekrásnom prostredí Štrbského Plesa absolvujeme spolu veľa odborných, spoločenských, ako aj športových zážitkov.

Na záver mi dovoľte každému z vás zaželať do nového roku 2014 veľa Božieho požehnania, osobných úspechov, pokoja a zdravia.

S úctou a kolegiálnym pozdravom

prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.

zástupce vedoucího redaktora časopisu

pro Slovenskou republiku


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná
Článek Golimumab

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2013 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa