Antidepresivní efekt kombinovaného analgetika tramadolu s paracetamolem

5. 9. 2016

V článku publikovaném v Journal of Orthopaedic Science se autoři zabývají antidepresivním účinkem kombinovaného analgetika tramadolu s paracetamolem u pacientů s bolestmi bederní části páteře.

Protrahovaná bolest bederní části zad

Mezi nejčastější bolestivé afekce v dospělém věku patří bolest bederní části zad (low back pain). Intenzita bolesti závisí na stupni degenerace disku a mechanickém namáhání dané oblasti. U řady pacientů však chybí fyzikální či rentgenologický korelát k popisovaným obtížím, proto je v těchto případech zvažován i psychosomatický původ obtíží (např. psychologické či sociální faktory).

Protrahovaná bolest u LBP, vyvolaná neuropatickými a nociceptivními mechanismy, vede u pacientů k rozvoji depresí, úzkostnosti, panických atak a poruch spánku. Tyto obtíže pak přispívají k další invalidizaci nemocných. Ze studií vyplynulo, že až 77 % pacientů přijatých pro LPB k hospitalizaci trpí depresivními stavy, z toho u 39 % pacientů se jedná o těžkou depresi. Za prediktor tíže obtíží byla považována kineziofobie. V těchto případech bývá podávání antidepresivní terapie a nesteroidních antirevmatik k potlačení bolesti pacientů nedostačující.

Mechanismus působení kombinace tramadolu s paracetamolem

V současné době je pro výše zmíněné obtíže u nemocných s LPB a depresivními stavy řešením aplikace kombinovaného preparátu s paracetamolem a tramadolem (v Japonsku pod firemním názvem Tramcet, v České republice Palgotal). Jedna z jeho součástí – tramadol – je centrálně působící analgetikum se slabě μ-opioidním agonistickým efektem a slabým inhibičním vlivem na zpětné vychytávání serotoninu a norepinefrinu. Tyto vlastnosti se mohou podílet na zlepšení nálady u pacientů. Tramadol je dále oblíben pro nízký potenciál vzniku závislosti.

Paracetamol (acetaminofen), jehož analgetický účinek není zcela jednoznačně vysvětlen, působí na centrální i periferní úrovni. Nepřímo ovlivňuje sestupné serotonergní dráhy a podílí se na modulaci endogenního kanabinoidního systému, kdy pravděpodobně urychluje biotransformaci prostaglandinu G2 (mediátor nocicepce a edému) na prostaglandin H2. Analgetický účinek paracetamolu nastupuje rychle a má krátký biologický poločas. 

Antidepresivní účinek

Efekt tramadolu podobný jako u antidepresivní léčby byl pozorován i v předešlých animálních studiích. Účinek byl mediován interakcí léku s noradrenergním systémem a byl srovnatelný s podáváním inhibitoru zpětného vychytávání serotoninu (fluoxetinu). Podobné závěry byly učiněny rovněž v humánních studiích, ve kterých došlo při podávání kombinovaného analgetika s tramadolem a paracetamolem k signifikantní redukci obtíží u pacientů se závažnými depresemi a bolestmi obličeje nebo po laminektomiích.

Závěr

Závěrem je možno konstatovat, že kombinované podávání tramadolu a paracetamolu má své opodstatnění v léčbě bolesti u depresivních pacientů s LPB, zejména u těch, kde převažuje somatizace obtíží. K detailnějšímu prozkoumání antidepresivního účinku tramadolu s paracetamolem by mohla přispět vhodná studie srovnávající jeho efekt u depresivních pacientů bez chronické bolesti. 

(moa) 

Zdroj: Tetsunaga T., Tetsunaga T., Tanaka M. et al. Efficacy of tramadol-acetaminophen tablets in low back pain patients with depression. J Orthop Sci 2015 Mar; 20 (2): 281–286.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa