22nd Congress of Gastroenterology Society of Central Germany – Frankfurt am Main


Autoři: J. Kotrlík
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(6): 508
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Jako čestný člen této společnosti jsem se 3.–4. května 2013 zúčastnil gastroenterologického kongresu ve Frankfurtu nad Mohanem. Trochu překvapivě se letos sjelo jen 169 gastro­enterologů, přitom Německo je tvořeno ze 16 spolkových zemí a je nejlidnatějším státem Evropské unie. Proč tedy referovat o setkání s tak malým počtem účastníků? Za prvé je to kus nostalgie. Středoněmecká gastroenterologická společnost vznikla z iniciativy H. Bosseckerta z Jeny, se kterým jsme kdysi organizovali (P. Frič, H. Petzold) opakovaná setkání s názvem „Pokroky v gastroenterologii ­ČSSR–NDR“ střídavě po dvou letech v Karlových Varech a Bad Berka. Za druhé prezident S. Teutem vede frankfurtskou gastro­enterologickou kliniku, kde působili W. Capary, M. Classen a nezapomenutelný D. Wurbs. Řada českých i slovenských gastroenterologů si u nich zvyšovala svou odbornost. Ředitelem celé nemocnice je J. Schölmerich, který se v době vedení Celoněmecké gastroenterologické společnosti neúspěšně pokoušel pořádat celoněměcký kongres v Praze. Za třetí je to poněkud odlišný program na rozdíl od našich setkání. Jednalo se více o hepatologii, farmakologii up-to-date v gastroenterologii, interdisciplinární léčbě a komplikacích či stížnostech na činnost gastroenterologa.

V prvním pátečním bloku byla přednáška o farmakologii v každodenní praxi, o selhání ledvin, problémech v těhotenství a o immunosupresivech a cytostatikách. Druhý blok byl věnován novinkám v hepatologii – léčba ascitu, portální hypertenze včetně TIPS a nitrojaterních spojek. Dále byla projednána hemochromatóza, lékové poškození jater a autoimunní hepatitida. Páteční program uzavřelo jednání o ulcerózní kolitidě z pohledu internisty a chirurga.

Sobotní jednání bylo zahájeno blokem zaměřeným na pokročilá stadia kolorektálního karcinomu z pohledu gastroenterologa, chirurga a onkologa. Poslední blok byl nazván „Mezioborová léčba a řešení komplikací útrobní medicíny“. Mluvilo se o cholangiokarcinomu (J. Mösner, Lipsko), miniinvazivní chirurgii a poté byly předvedeny dvě kazuistiky komplikovaných onemocnění. Tradiční součástí středoněmeckých kongresů jsou i postery. Vystavených 39 posterů bylo posuzováno dvoučlennými skupinami hodnotitelů – tři nejlepší byly slavnostně vyhlášeny a finančně ohodnoceny na galavečeru.

Celé jednání se konalo v prostoru ­Campus West, konkrétně v Casinu. O historii těchto prostor informoval zajímavým způsobem místo tradičního hudebního úvodu prezident kongresu S. Zeumzem při zahájení. Původně se zde nacházela psychiatrická léčebna, později to bylo sídlo rodiny Rotschildů, kteří v polovině 30. let objekt včas prodali městu a emigrovali. Během 2. světové války sloužil objekt pro nacistické Hitlerjugend a po válce zde byl hlavní stan americké okupační armády. Před předáním objektu Spolkové republice Německo jej nechal americký velitel restaurovat. Hlavní dvě budovy dnes slouží studentům k výuce. Nachází se zde velká menza a kavárna, kde se mohou dobře a levně stravovat i účastníci kongresů. Nic, co by připomínalo naše nechvalná casina, jsem neobjevil.

Slavnostní večer se konal v moderním hotelu Hilton na okraji historického centra Frankfurtu poblíž Romeru, který byl založen v 9. století. Trochu netradičně bylo během večera uděleno čestné členství prof. Riemannovi. Prof. Rieman již ukončil svou činnost přednosty ludwighavenské kliniky, ale je velmi aktivní a úspěšný v prevenci kolorektálního karcinomu, o níž přednesl výbornou přednášku. Byl jsem posluchačem podobné přednášky na toto téma v době, kdy byl ještě prezidentem Celoněmecké internistické společnosti v roce 2002 ve Wiesbadenu a lze říci, že neubral na kvalitě, vitalitě a eleganci. Jako další zkvalitnění prevence považuje především aktivní zvaní občanů nad 50 let věku.

Celkově lze hodnotit kongres (i když méně navštívený), jako velmi dobrý. I nadále platí, že díky historickému vývoji Německa mají ve střední části více center, kde se pěstuje dobrá gastro­enterologie – Drážďany, Lipsko, Jena, Magdeburg, Frankfurt, Würzburg, Kassel a další. Prezidentem pro rok 2014 byl zvolen J. Erk z Drážďan.

doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc.


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná
Článek Golimumab

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2013 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa