Setkání dermatovenerologů kraje Vysočina a přizvaných hostů


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2014; 153: 48-49
Kategorie: Sjezdy

Rytířsko, 9. září 2013

Dne 9. září 2013 se v penzionu Rytířsko u Jihlavy uskutečnilo setkání dermatovenerologů kraje Vysočina a přizvaných hostů. Semináře tohoto typu jsou pořádány dermatovenerologickým oddělením Nemocnice Jihlava pravidelně 3krát ročně již více než 10 let, v posledních 3 letech jsou zařazeny do akcí garantovaných ČLK a ČDS a jsou hodnoceny kreditními body. Zářijového semináře se ze zúčastnilo více než šedesát osob nejen z okresů kraje Vysočina (Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov), ale přijeli i hosté z celé České republiky – z Prahy, Benešova, Hradce Králové, Pardubic, Svitav, Litomyšle, Českých Budějovic, Šumperka, Olomouce, Brna, Znojma a dalších míst Čech a Moravy. Pozvání přijali i zástupci České dermatovenerologické společnosti – místopředseda docent Karel Ettler, CSc. a vědecká sekretářka, asistentka MUDr. Nina Benáková, Ph.D. Přednáškový sál byl zaplněn do posledního místa.

Každé setkání je vždy zaměřeno na určitou oblast dermatovenerologie. Tentokrát byly hlavním tématem kazuistiky. Seminář zahájili MUDr. Lukáš Velev, ředitel Nemocnice Jihlava, MUDr. Štefan Dubáň, přednosta kožního oddělení v Jihlavě, a MUDr. Zuzana Nevoralová, PhD., odborný garant akce. Ta také přečetla zdravici předsedy České dermatovenerologické společnosti profesora Petra Arenbergera, DrSc., MBA, který nakonec na setkání nemohl přijet, protože se musel účastnit vědecké konference v New Yorku.

Přednášky byly rozděleny do dvou bloků. První přednášku s názvem Acne inversa přednesl docent MUDr. Karel Ettler, CSc. Uvedl případ pacientky se závažnou formou acne inversa a Crohnovou chorobou. Veškerá předchozí léčba byla bez efektu, ke zlepšení choroby vedla až léčba biologikem – adalimumabem. Primář MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D. ukázal zajímavý případ Erythema necrolyticum migrans. Tato kožní choroba má charakteristický klinický obraz a u pacienta vedla k odhalení skrytého tumoru, který pak mohl být včas odstraněn. Primář MUDr. Luboš Drlík se již mnoho let zabývá projevy na kůži způsobenými roztoči. V přednášce Akrodermatitidy uvedl nejdříve možné zástupce této skupiny parazitů, ve druhé pak mnoho zajímavých případů postižených pacientů. Primářka MUDr. Alena Čermáková popsala komplikovaný případ pyoderma gangrenosum. Pacient byl postižen mnohočetnými projevy choroby a až důsledná a dlouhodobá léčba imunosupresivy vedla ke zlepšení těžkého stavu pacienta a následně ke zhojení. Mladičká MUDr. Sandra Bogorová z kožního oddělení v Třebíči se mezi primáři neztratila. Popsala kožní obtíže pacientky s diagnózou sclerodermia circumscripta generalisata. Prošetření postižené vedlo k odhalení benigního tumoru žaludku, systémové postižení základní chorobou naštěstí nebylo zjištěno. První část semináře zakončil primář MUDr. Josef Leichter tématem Nekróza kůže u nestandardního pacienta. Jednalo se nikoliv o člověka, ale o psa, který měl defekty v důsledku plazmocytózy. Léčba byla vedena ale stejným způsobem jako v lidské dermatologii.

Druhou část semináře zahájila MUDr. Jitka Dobešová tématem stále více aktuálním Právní aspekty v lékařství. Zaměřila se zejména na oblast dermatologie. Asistentka MUDr. Nina Benáková, Ph.D. přednesla velmi zajímavě zpracované téma s názvem Red face. Spojila teorii a kazuistiky s testem pro všechny přítomné. Ukázala, co všechno může být příčinou „červené tváře“. MUDr. Jiřina Bartoňová se zabývá dětskou dermatologií, a proto také referovala o případu hocha s vzácným Wellsovým syndromem. Přednáška MUDr. Petr Třeštíka Kazuistiky ze Svitav byla jako obvykle přehlídkou celé řady vzácných i méně vzácných kožních chorob, perfektně obrazově zdokumentovaných. Pan doktor poukázal především na velmi výrazný nárůst tumorů ve své praxi. Závěrečnou přednášku přednesla domácí MUDr. Zuzana Nevoralová, PhD. Popsala čtyřicetiletou pacientku se závažným případem kožní vaskulitidy, kde ani velmi podrobným vyšetřením nebylo zjištěné systémové vaskulitické postižení. Překvapením bylo zjištění těžké formy Crohnovy choroby s asymptomatickým průběhem. Vaskulitida byla extraintestinálním projevem střevní choroby.

Semináře pořádané dermatovenerologickým oddělením Nemocnice Jihlava jsou mezi lékaři kraje Vysočina velmi oblíbené. O tom svědčí i vysoká účast na každém z nich. Velmi rádi přijíždějí i pozvaní hosté. Doufejme, že tato tradice bude úspěšně pokračovat i nadále a Rytířsko u Jihlavy bude i v příštích letech významným místem setkávání dermatovenerologů.

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Dermatovenerologické odděleníNemocnice Jihlava

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

e-mail: znevoralova@atlas.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Úvodník

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa