13. konference Odborné společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2014; 153: 49-50
Kategorie: Sjezdy

Hradec Králové, 24. října 2013

Dne 24. října 2013 se v Hradci Králové na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany uskutečnila pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví AČR brig. gen. MUDr. Božetěcha Jurenky a děkana Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany plk. doc. MUDr. Jiřího Párala, Ph.D. 13. konference Odborné společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů (OSVLFVL) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

V rámci jednodenního programu konference bylo předneseno celkem 19 sdělení, a to v sekci vševojskové zdravotnické služby, v sekci zahraniční mise a v sekci léčebně preventivní. V sekci posterů bylo vystaveno a autory prezentováno 17 plakátových sdělení. Konference se zúčastnilo více než 70 pracovníků z jednotlivých organizačních součástí vojenské zdravotnické služby AČR a také řada kolegů z civilních spolupracujících pracovišť, kteří se zabývají problematikou urgentní medicíny a medicíny katastrof. Specifickým rysem této konference, stejně jako předešlých konferencí OSVLFVL je, oproti jiným odborným lékařským konferencím, jejich zaměření do široké problematiky mnoha odborností a specializací vojenské zdravotnické služby. Tématem je organizační výstavba a řízení vojenského zdravotnictví, pokroky v diagnostice a v léčebné činnosti u praktických lékařů a ve vojenských nemocničních zařízeních, nejnovější zkušenosti ze zahraničních misí od jejich přípravy, vlastní pracovní činnosti a vyhodnocení výsledků jejich nasazení, nejvýznamnější výsledky dosažené ve vojenském zdravotnickém výzkumu, informace o novém materiálním a technickém zabezpečení vojenské zdravotnické služby.

V úvodní, svým obsahem zásadní, přednášce (B. Jurenka, Z. Bubeník) byla prezentována nová organizační struktura vojenské zdravotnické služby, aktuální úkoly, ale také i problémy spojené s reformou AČR a snižováním armádního rozpočtu. Přednášku s konkrétními návrhy na realizaci profesní přípravy lékařů v oblasti řízení vojenské zdravotnické služby přednesl V. Humlíček. Možnosti informačního využití výsledků získaných ze zahraničních misí armád států NATO v registru evidovaných poranění, průběhu a výsledků léčení prezentoval H. Schvach. O nových úkolech, zaměření a činnostech Vojenského zdravotního ústavu referoval věcně J. Österreicher. V rámci jeho vystoupení byla prezentována také současná složitá situace Centra biologické ochrany Těchonín v kontextu dalšího možného využití tohoto zařízení. Problematiku působení na pracovišti ve velitelské struktuře NATO a zkušenosti z mezinárodního zdravotnického cvičení prezentoval P. Král. S hlavními úkoly, výsledky činnosti vojskové veterinární služby doma i v zahraničí a s uvedením kazuistiky střepinového poranění služebního psa nasazeného v zahraniční misi, seznámil účastníky konference J. Vopršal. S velkým zájmem se setkala historizující přednáška o aktivní účasti žen ve vojenských zdravotnických jednotkách za 2. světové války, kterou přednesla L. Jarešová.

Předsednictvo při zahájení konference – zleva brig. gen. MUDr. Božetěch Jurenka, plk. MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D., plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.; hovoří předseda společnosti doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
Předsednictvo při zahájení konference – zleva brig. gen. MUDr. Božetěch Jurenka, plk. MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D., plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.; hovoří předseda společnosti doc. MUDr. Leo Klein, CSc.

O úrovni vojenské profesní a odborné přípravy příslušníků vojenské zdravotnické služby a konkrétních dosažených výsledcích v jejich nejrůznějších směrech referovalo několik sdělení v sekci zahraničních misí. Problematiku epidemiologického rizika onemocnění malárií po návratu ze zahraničních misí u několika příslušníků armády AČR popsal J. Zetocha. Poutavě referoval J. Páral o výsledcích dosažených v oblasti chirurgického zabezpečení nasazených vojáků a o pomoci civilnímu obyvatelstvu ve vojenském zdravotnickém zařízení v Afghánistánu ve spolupráci s francouzskými kolegy. J. Cirbus a J. Uhrik referovali o specifických podmínkách ambulantního příjmu a léčení v polním zdravotnickém zařízení a o svých zkušenostech ze svého nasazení, jako zdravotničtí záchranáři, v mezinárodním zdravotnickém týmu.

Přednášky z oblasti léčebně preventivní obsáhly problematiku hodnocení zdravotního stavu a rizik v odbornosti pracovního lékařství (J. Pavel), lékařské posudkové činnosti (M. Pivo), soudně lékařské posudkové služby AČR (M. Sokol) a výskytu sociálně patologických jevů v AČR (P. Navrátil). Aktuálně zhodnotil problematiku činností oddělení vnitřního lékařství ve zdravotnických zařízeních AČR hlavní odborník za tuto oblast L. Jebavý. Vítaným zpestřením této sekce byla kazuistika, zřejmě účelově vyvolané otravy loveckého psa karbofuranem, látky, která se řadí mezi vojensky významné (P. Hájková).

Posterová sdělení formou diskuze s autory přiblížila účastníkům konference výsledky získané ze zdravotnického výcviku, profesního vzdělávání, prevence, diagnostiky a léčení řady závažných onemocnění. V této sekci konference byly také prezentovány výsledky dosažené při řešení projektů vojenského výzkumu z oblasti hygieny, vnitřního lékařství, toxikologie, radiobiologie, veřejného zdravotnictví, všeobecného lékařství a urgentní medicíny a organizace vojenského zdravotnictví a možnosti jejich aplikace do vojenské i civilní medicíny.

Za pozitiva 13. konference OSVLFVL lze uvést následující:

  • relativně vysoká účast a zastoupení všech vojenských profesních odborností, včetně zdravotníků,
  • účast kolegů ze spolupracujících civilních zdravotnických organizací,
  • velice bohatá a věcná diskuze ke každému sdělení,
  • podařilo se získat přednášející formou oslovení s přednesením několika příspěvků na vyžádané téma,
  • podstatná část účastníků byla přítomna až do závěrečného jednání konference.

Příští konference se uskuteční opět v říjnu roku 2014 na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

vědecký sekretář OS VLFVL

e-mail: fusek@pmfhk.cz

doc. MUDr. Leo Klein, CSc.

předseda OS VLFVL

e-mail: leo.klein@fnhk.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Úvodník

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa