INFLACE PRAVIDEL, PŘEDPISŮ A DOPORUČENÍ


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2014; 153: 27
Kategorie:

Preklinické a klinické zkoušení (potenciálních) nových léků je vázáno mnoha předpisy a pravidly; jejich preskripce v praxi pak regulována doporučeními. Tato vymoženost, racionálně zdůvodněná a v podstatě prospěšná, jej již léta vystavena kritice, protože má vážné nedostatky. V červnu vyšel ve švýcarském měsíčníku Cardiovascular Medicine úvodník předního evropského kardiologa curyšského profesora T. F. Lüschera pod titulem Kolik pravidel potřebuje člověk? (1). Směrnic je příliš mnoho a pravidla omezují základní svobodu lékaře, říká Lüscher a táže se, zda platné předpisy opravdu splňují účel, pro který byly formulovány. O den později přichází British Medical Journal z 22. června s článkem na stejné téma (2). Je formulován jako výzva adresovaná autorům i redaktorům, aby pomohli odhalit zamlčené výsledky, protože se nelze spoléhat na nové způsoby léčby, byla-li dosavadní evidence nedokonalá, zatížená nežádoucím rizikem či neúčinností (Menocil, Posicor, Tamiflu!). A Cor et Vasa uvádí v červnovém dvojčísle na stránkách K zamyšlení komentář k současné zavedené koncepci klinických studií a k jejich spolehlivosti i prospěšnosti (3). Poukazuje zejména na iluzorní význam statisticky zpracovaných výsledků multicentrických studií a metaanalýz, spočívajících na nalezeném průměru či mediánu, či většině respondentů ve srovnání s placebem. Tato problematika byla v našem časopisu diskutována podrobně již před 14 lety (4). Evidentní, tj. nepochybné výsledky v lékařství a přírodních vědách jsou ty, které respektují interindividuální variabilitu zkoumaného vzorku. S dnešními poznatky molekulární genetiky a jejich projekcí do medicíny nemůžeme výsledky výzkumu manipulovat statistickou evidencí.

Pavel Jerie


Zdroje

1. Lüscher TF. Wie viele Regeln braucht der Mensch? Cardiov Med 2013; 14(6): 167–169.

2. Editorial: Restoring the integrity of the clinical trial evidence based. BMJ 2013; 346: f3601.

3. Jerie P. Evidence v medicíně. Cor Vasa 2013; 55(3): 346–349.

4. Jerie P. Úskalí klinického zkoušení nových léků. Čas. Lék. čes. 1999; 138(29): 632–349.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Úvodník

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa