Slibný model nové terapie plicní rakoviny


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 14
Kategorie:

Lidské buňky plicního nemalobuněčného karcinomu (NSCLC) s aktivizujícími mutacemi v EGFR často odpovídají na léčení s EGFR-cíleným na inhibitory tyrosin-kinázy (TKIs), jako je erlotinib. Jejich odpověď ale není setrvalá, protože nádory získávají rezistenci. Sekundární mutace v EGFR (např. T790M) nebo upregulace MET kinázy lze nacházet až v 50 % rezistentních nádorů. Zde je zpráva o zvýšené aktivaci AXL a evidence o epithelialně-mezenchymálních přechodech (EMT) v četných modelech in vitro a in vivo EGFR-mutantech plicní rakoviny se získanou rezistencí k in vitro a in vivo EGFR p.Thr790 Met změně nebo MET aktivaci.

Vyšší exprese AXL a v některých případech s jeho ligandem GAS6 byla nalezena u EGFR-mutantu plicní rakoviny, který byl získán od jedinců se získanou rezistencí k TKI. Tato data identifikují AXL jako terapii. Inhibice tohoto slibného léku by mohla být prevencí nebo i získanou rezistencí k EGFR TKI u jednotlivců s EGFR-mutantním plicním karcinomem.

P. Barták


Zdroje

Zhang Z, et al. Activation of the AXL kinase causes resistance to EGFR-targeted therapy in lung cancer. Nature Genetics 2012; 44: 852–860.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Úvodník
Článek Kniha
Článek Kniha

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa