Úvodník


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 3
Kategorie: Úvodník

Vážení čtenáři Časopisu lékařů českých,

na základě výběrového řízení na nového nakladatele časopisů České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP) se předsednictvo ČLS JEP po dohodě s vedoucími redaktory rozhodlo pro Mladou frontu a. s.Vydavatelem zůstává jako doposud ČLS JEP. Mezi časopisy, které nakladatelsky přechází do Mladé fronty, je i prezidiální Časopis lékařů českých.

Časopis lékařů českých a Praktický lékař budou od ledna 2013 vycházet současně jako dvouměsíčníky, zprvu v počtu několika tisíců výtisků zdarma.

Předsednictvo se rozhodlo dohodnout se s oběma vedoucími redaktory za přítomnosti zástupců Mladé fronty na úpravě formy a obsahu časopisů, s ohledem na historická data i na aktuální potřeby čtenářů s vědomím silné konkurence domácích komerčních časopisů.

První číslo Časopisu lékařů českých vyšlo 15. ledna 1862 a časopis nepřetržitě vycházel až k letošnímu 151. ročníku. Za půl roku po vzniku časopisu (16. července 1862) byl založen Spolek českých lékařů. Obě události jsou spojeny se slavnými jmény J. E. Purkyně, J. V. Podlipským a B. Eiseltem. Houževnatost zakladatelů a jejich pokračovatelů a oddanost přetrvaly věky včetně temných období našich dějin.

Náplň časopisu se postupně modifikovala, zprvu podle potřeb národnostních (v češtině a v českém názvosloví) a později až dosud v publikacích aktuálních pokroků vědeckých i potřeb vzdělávacích a k prezentacím výsledků výzkumných prací. Náplň byla vždy důkazem medicínské vzdělanosti, umu, vynalézavosti a obecné kultury i pečlivé a aktivní redaktorské činnosti.

Časopis lékařů českých je koncipovaný v duchu svých zakladatelů jako časopis mezioborový a má být poučný pro spe-cialisty různých oborů i pro všechny lékaře zajímající se o nové poznatky medicíny domácí i světové. Měl by být současně časopisem syntetizujícím, poskytujícím i celkový nadhled v době postupující atomizace medicíny. Bratislavský internista prof. Ivan Duriš v trojdílné slovenské Interně cituje příhodný výrok Jana Patočky: „Analytickými metodami jsme si rozložili Universum. Vytvořili jsme jakési Polyversum a teď ho neumíme složit“. Časopis lékařů českých by měl dokazovat, že se o to snažíme.

Naše snaha by měla být podpořena i tím, aby specializovaní virtuózové v našich jednotlivých odbornostech publikovali nové poznatky ze svého oboru tak, aby jim rozuměl i nespecialista. Zúžený úhel pohledu omezuje snahu o nadhled, integraci údajů, syntézu. Superspecializované příspěvky jsou určeny pro časopisy relevantních oborů.

Časopis lékařů českých byl vždy zajímavý a čtivý i širšími přehledy, historií medicíny, životopisnými medicínskými aspekty sociologickými, etickými, úvahami futuristickými v různých oborech i souvislostmi s biologií, evolucí apod.

Časopis lékařů českých by měl být obrazem medicínského vzdělání a důstojným reprezentantem ČLS JEP.

S přáním dobrého roku 2013 v osobním i profesním životě.

V úctě a s pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

předseda ČLS JEP

prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

vedoucí redaktor


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Kniha
Článek Kniha

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa