Psychotraumatológia – Attachment – Psychoterapia, bio-psycho-sociálne aspekty


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 45-46
Kategorie: Sjezdy

Trenčín, 8. novembra 2012

Dňa 8. novembra 2012 sa v Trenčíne konala konferencia s názvom Psychotraumatológia- Attachment-Psychoterapia, bio-psycho-sociálne aspekty, ktorá mala multidisciplinárny charakter. Organizačne a/alebo záštitou sa na nej podieľali viaceré inštitúcie z SR, ČR a dve medzinárodné inštitúcie.

Súčasťou konferencie boli prednáškové bloky, workshopy a posterové prezentácie. Prezentovaných bolo 15 prednášok, 9 workshopov a 14 posterov.

Prvý prednáškový blok bol venovaný vzťahovej väzbe(attachment), druhý psychickej traume a tretí neuro/biológii vzťahovej väzby, psychickej traumy a psychoterapie. Paralelne s tretím prednáškovým blokom prebiehali workshopy.

Prednášky boli limitované na maximálne 13 minút. Aby boli minimálne 2 minúty na diskusiu, workshopy mali rezervovaných 90 minút. Postery boli k dispozícii počas celej konferencie.

Na konferencii sa zúčastnilo 465 účastníkov prevažne z SR a ČR. Išlo o lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov, sestry magisterky a študentov v uvedených odboroch.

Konferencia sa stretla s pozitívnymi ohlasmi, diskusie boli živé. Bola publikovaná tlačová správa pre médiá (http://www.changenet.sk/?section=spr&x=693310, http://www.topky.sk/cl/13/1330695/Konferencia-Psychotraumatologia---Attachment---Psychoterapia--P-A-P-). Pasívni účastníci mali pridelené 4 kredity od SACCME.

Keďže prednáškové bloky a 4 workshopy boli audiovizuálne zaznamenávané, časom budú uverejnené na www.vydavateslstvo-f.sk.

Prednášky, postery, a workshopy prepracované do článkov budú publikované v časopise Psychiatria Psychoterapia Psychosomatika (www.psychiatria-casopis.sk).

doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.

Pro mente sana

Palackého 21, 911 01 Trenčín, SR

e-mail: j.hasto.tn@gmail.com


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa