Úpravy v Lékařském domě – sídla České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 551
Kategorie: Zprávy

Lékařský dům v Sokolské ulici patří mezi napohled skromnější a méně nápadné pražské budovy, ale je to objekt, který za svou proslulost patří svému obsahu jako „Mekka českých lékařů“ a sídlo ČLS JEP. Dům má svoji dlouholetou a slavnou tradici i úspěšnou přítomnost.

Historie samotných počátků je zachycena v ručně psané kronice, Zlaté knize Lékařského domu. Na jejích úvodních stranách se mimo jiné dočteme:

„Dne 28. března 1931 byl otevřen slavnostně Lékařský dům v Praze. Vývoj myšlenky Lékařského domu nutno sledovat zpět až do roku 1912, kdy bylo uvažováno o Spolkovém domě mediků. R. 1914 za předsednictví prof. Heverocha byla budova koupena za 67 000 K.

Po válce 22. března 1922 bylo rozhodnuto, že bude Lékařský dům vystavěn jako novostavba. Roku 1927 určen byl program reálnější a teprve roku 1929 třetí program uskutečněn. Stavba započala 4. července 1929, stavebně dokončena 1930 a dům byl otevřen 28. března 1931.“

Na Lékařský dům vzpomíná jeden z členů Sboru pro výstavbu Lékařského domu, dr. Milan Janů ve Věstníku českých lékařů v roce 1931 na s. 285, na tehdejší motivaci k výstavbě Domu pro účely odborné, kulturní a společenské: „Lékařský dům chce, pokud rozměry tomu dovolují, aby jeho prostor byl i prostorem společenským lékařského sboru.“

Klubové místnosti zde zařízené přispějí, jak doufáme, k častějším než dosud osobním stykům kolegů, přinášejícím osvěžení, radu, pocit solidarity a soudržností. Umožní nám také konečně, abychom svoje kolegiální hosty zahraniční, slovanské a jiné, mohli uvést i pod vlastní střechu, a to nejen do kanceláří, pracoven a studoven, ale také k bílému stolu kolegiální družnosti.“

Lékařský dům plní uvedené předpoklady k naplnění poslání ČLS JEP: místo sekretariátu, velký sál pro 110 účastníků s plným audiovizuálním vybavením (vše k využití zdarma organizačním složkám) s předsálím a malým salónkem i klubovní místností v 1. patře. V 1. a 2. patře sídlí dlouhodobě Národní lékařská knihovna. V pronájmu jsou mimo kanceláře i moderně vybavená kavárna B-Braun a prodejna Žabka.

V posledních letech byly provedeny některé významné úpravy: přestavba kotelny a rozvodů na plynné médium, výměna vnitřních vodovodních stoupaček, rekonstrukce rozvodů elektroinstalace včetně rozvedení strukturované kabeláže, přestavba výtahu a jeho úprava i pro vozíčkáře, výměna oken v předním, zadním i vnitřním traktu Lékařského domu, omytí čelní fasády a nátěr zadní fasády budovy, nová zařízení a vybavení klubových místností, obnova a renovace parket v klubové místnosti v 1. patře.

Během letošních prázdninových měsíců byly provedeny zásadní úpravy předsálí přednáškového sálu včetně nového gastro zařízení tak, aby plně vyhovovaly předpisům i estetickému vzhledu. Vzhledem k náročnosti oprav jsme požádali o finanční přispění Magistrát hl. m. Prahy. S díky můžeme sdělit, že Magistrát vyhověl naší žádosti, a významně tak přispěl ke zvelebení domu.

Účastníci odborných aktivit i návštěvníci budou jistě spokojeni se službami, které renomovaný Lékařský dům může poskytnout.

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa