Odešel zakladatel moderní laseroterapie prof. Isaac Kaplan (1919–2012)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 552
Kategorie: Osobní zprávy

Koncem srpna 2012 zemřela v Tel Avivu jedna z nejvýznamnějších osobností plastické chirurgie, profesor Isaac Kaplan, průkopník využívání laseru v medicíně, zakladatel a první předseda Mezinárodní společnosti pro laserovou chirurgii a medicínu.

Jeho cesta k medicíně rozhodně nebyla přímá. V roce 1919 se narodil v malém městečku Kroonstad v jižní Africe. V roce 1930 se přestěhoval s rodiči do 200 km vzdáleného Johannesburgu. Ve 20 letech odchází do námořnického učiliště Civitavecchia v Itálii. Jeho kariéra námořníka však brzy končí a mladý Isaac Kaplan odchází do Izraele. Po vypuknutí 2. světové války se dobrovolně hlásí do jihoafrické armády, která bojovala po boku spojenců proti italským vojskům v Egyptě. S ohledem na svou znalost italštiny byl ustanoven do funkce tlumočníka. Zúčastnil se i obranných bojů u pevnosti Tobruk, kterou se opakovaně neúspěšně pokoušel dobýt Afrikakorps pod velením známého Erwina Rommela.

Zleva: prof. Isaac Kaplan, ing. Václav Navrátil, prof. Abraham Baruchin
Zleva: prof. Isaac Kaplan, ing. Václav Navrátil, prof. Abraham Baruchin

Po demobilizaci byl přijat na lékařskou fakultu na univerzitě Witwatersrand v Johannesburgu. Studium zde dokončil v roce 1950. V roce 1952 se dr. Kaplan přestěhoval do Izraele, kde byl přijat do Rambam Medical Center v Haifě. O dva roky později, v roce 1954, absolvoval studijní pobyt na klinice plastické chirurgie na Hadassah University Hospital. K získání dalších zkušeností odchází do Anglie do nemocnice Queen Mary’s k Siru Haroldu Delf Gilliesovi, který je považován za jednoho z otců britské plastické chirurgie.

Po návratu do Izraele v roce 1958 zakládá oddělení rekonstrukční, plastické a obličejové chirurgie v Beilinson nemocnici ve městě Petah Tikva (nyní je tato nemocnice součástí Rabin Medical Center). V čele oddělení stál až do roku 1989. V roce 1968 se podílí na založení nemocnice v Saigonu (od roku 1976 přejmenován na Ho Či Minovo Město). Zde se mu dostalo ocenění od tehdejšího ministra zdravotnictví Jižního Vietnamu Tran Lu Yeh. Po návratu domů byl jmenován profesorem chirurgie na univerzitě v Tel Avivu, která byla založena v roce 1956. Zároveň se stává předsedou Společnosti plastické chirurgie v Izraeli.

Profesor Kaplan byl jedním z prvních lékařů, který již začátkem šedesátých let 20. století pochopil význam přínosu laseru pro medicínu a zejména chirurgii. V jednom ze svých článků z této doby vystihl možnosti laseru těmito slovy: „Vzhledem k tomu, že tkáň obsahuje 75–90 % vody, lze předpokládat, že po aplikaci CO2 laserového paprsku dojde v jeho ohnisku k odpaření tkáně, zatímco ve stejný okamžik, s ohledem na uvolňování tepelné energie, se zataví malé krevní a lymfatické cévy“. Zároveň si uvědomil nutnost vývoje takového zařízení, které by umožnilo dostat paprsek laseru nad operační stůl a chirurg by jej mohl ovládat podobně jako tužku. Nezbytností muselo být jeho spolehlivé napájení, volná kloubová ramena a přesná zrcadla k přenosu paprsku. Násadec, se kterým by měl operatér pracovat, musí být dostatečně malý, lehce ovladatelný a bez problémů by se měl dát sterilizovat. Výsledkem byl tak první CO2 laser SHARPLAN, který zkonstruoval společně se Sharonem v roce 1972. Ten tehdy přinesl malou revoluci v některých dosavadních chirurgických přístupech.

Profesor Kaplan publikoval více než 200 odborných článků, napsal dvě monografie věnované plastické chirurgii (mezi nimi první monografii o plastické chirurgii v hebrejštině) a čtyři učebnice věnované laserové chirurgii. Byl autorem řady kapitol v dalších učebnicích a monografiích věnovaných možnostem využití laseru v medicíně. Jeho klinikou prošlo více než 600 posluchačů postgraduálních kurzů, které prof. Kaplan organizoval bezplatně.

V roce 1975 zakládá prof. Isaac Kaplan Mezinárodní společnost pro laserovou chirurgii a medicínu (ISLSM). V jejím čele stál jako prezident až do roku 1979 (předsedou izraelské byl až do roku 1995). Stál v čele hnutí v období hekticky vzrůstajícího zájmu o laser ze strany lékařů. Zatímco prvního zasedání Mezinárodního sympozia laserové chirurgie v Tel Avivu v roce 1975 se zúčastnilo 65 odborníků, čtvrtého v Tokiu v roce 1981 již více než 1000. Mohl sledovat, jak postupem let dochází k zakládání celé řady regionálních a národních společností věnované laseroterapii, jejichž vyjmenování by zabralo snad celý článek. Prof. Kaplan byl čestným členem 27 mezinárodních společností zaměřených na laserovou chirurgii, medicínu a fototerapii. Byl otcem tří dcer a dědečkem pěti vnoučat.

Měl jsem možnost se s panem profesorem i jeho manželkou opakovaně setkat na každoročních setkáních v toskánské metropoli LASERFLORENCE, které jsou organizovány Mezinárodní akademií pro využití laseru v medicíně a v chirurgii (prezident prof. Leonardo Longo, MD) a obdivovat nejen jeho hluboké znalosti z medicíny a z techniky, ale i jeho smysl pro filozofii a umění. Jeho koníčkem bylo psaní poezie, ve které se odráží jeho smysl pro humor. Každému ročníku mezinárodního kongresu LASERFLORENCE věnoval vlastní báseň, kterou vždy přednesl na závěrečném banketu. Hluboce si vážím jeho autobiografie, kterou mi věnoval. Knížka zaujímá čestné místo v mé knihovně.

Naposledy jsme se setkali spolu ve Florencii v loňském roce. Nikoho z nás, účastníků sympozia, kteří se s ním vždy radostně každý rok vítali, nenapadlo, že je to setkání poslední. Jeho tradiční místo předsedajícího úvodní sekce této významné odborné akce zůstane letos prázdné.

Čest jeho památce.

Ing. Václav Navrátil

asistent katedry lékařských a humanitních oborů

Fakulty biomedicínského inženýrství

Českého vysokého učení technického v Praze


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa