Etické, duchovní, právní a sociální aspekty paliativní medicíny
Rajhrad, 13. a 14. září 2012


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 549
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 13. a 14. září 2012 proběhl úvodní kurz předatestační přípravy samostatného oboru Paliativní medicína. Kurz byl pořádán Institutem paliativní medicíny České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a konal se v prostorách Edukačního centra Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Akce se zúčastnilo se patnáct lékařů. Zhruba třetina z nich je zařazena do předatestační přípravy, zbytek se účastnil kurzu ze svého vlastního zájmu. Odborným garantem kurzu byl Mgr. Jiří M. Prokop, Ph.D., organizačně zajišťovala Mgr. Eva Šímová.

Obsah kurzu byl zaměřen na filozofii a historii paliativní medicíny, etické a právní problémy, které plynou z paliativního přístupu, management, sociální problematiku a otázky duchovní péče. Na kurzu se podíleli čtyři lektoři: Mgr. Jiří M. Prokop, Ph.D., odborný asistent 3. LF UK, MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., ředitel a vedoucí lékař Domu léčby bolesti hospicem sv. Josefa v Rajhradě a předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D, přednosta Ústavu etiky 3. LF UK a Bc. Marie Konzalová, sociální pracovnice DLBsH sv. Josefa v Rajhradě.

Kurz byl veden dialogickou metodou a snahou o maximální možné zapojení všech účastníků kurzu, neboť jedním z dalších efektů kurzu je vzájemné poznání a navázání pracovních konexí, které poslouží k užší spolupráci, transferu vědomostí, a tím zlepšení obecné klinické praxe oblasti paliativní medicíny. Důležitým faktorem bylo i to, že účastníci byli z rozličných lékařských oborů a též s různou délkou praxe, docházelo tedy i k vzájemnému obohacování vědomostmi a zkušenostmi z rozličných prostředí. Z hodnocení kurzu vyplývá, že právě tyto přednosti frekventanti ocenili jako významné pro celkový přínos kurzu.

Kurzů předatestační přípravy oboru paliativní medicína, které ČSPM ČLS JEP v Rajhradě a též v Praze (ve spolupráci s IPVZ Praha) pořádá, je celkem sedm a jsou pořádány již od září roku 2011. Jak již bylo zmíněno, tyto kurzy jsou otevřeny i lékařům, kteří nechtějí přímo atestovat v oboru PM, ale zajímají se o zmíněnou problematiku. Již vypsané kurzy nejdete na stránkách Edukačního centra rajhradského hospice www.dlbsh.cz, kde je možné se na akce přímo elektronicky přihlásit, a též na stránkách ČSPM ČLS JEP www.paliativnimedicina.cz.

Mgr. Eva Šímová

vedoucí úseku Práce s veřejností a Edukačního centra OCH Rajhrad a koordinátorka Institutu paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP

Oblastní charita Rajhrad, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

e-mail: eva.simova@charita.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa