Imunitní odpověď na protichřipkovou vakcinaci u dětí s nespecifickými záněty střevními


Autoři: Y. Lu Lu;  D. L. Jacobson;  L. A. Ashworth;  R. J. Grand;  A. L. Meyer;  M. M. Mcneal;  M. C. Gregas;  S. K. Burchett;  A. Bousvaros
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 184
Kategorie: Vybrané souhrny

Nemocní s nespecifickými záněty střevními (IBD) jsou často léčeni imusupresivy. Imunitní odpověď těchto nemocných na vakcíny nebyla dosud podrobněji studována. Autoři provedli prospektivní otevřenou studii, ve které hodnotili sérologickou odpověď na chřipkovou vakcínu u dětí s IBD. Studována byla séra od 146 dětí a mladých dospělých s IBD (96 jedinců s Crohnovou nemocí, 47 s ulcerózní kolitidou a 3 s indeterminovanou kolitidou). Sledována byla dynamika titrů po očkování trivalentní inaktivovanou protichřipkovou vakcínou (A/salomonIslands/3/2006(H1N1), A/Wisconsin/67/ 2005(H3N2), B/Malaysia/2506/2004 (B)). Pacienti byli rozděleni na jedince léčené bez imunosuprese a s imunosupresí. Ti imunosuprimovaní byli dále ještě rozděleni podrobněji dle zvolené imunosuprese (tacrolimus, TNF-alpha inhibitory, imunomodulátor, a kortikosteroidní léčba samotná). Dle výsledků bylo zjištěno, že více nemocných bylo vakcinací ochráněno vůči chřipkovému kmeni A/H1N1 a A/H3N2 než kmeni B (P < 0,02), bez ohledu na imunosupresivní stav. Podíly séroprotektivních pacientů a geometrické průměry jejich postvakcinačních titrů byly obdobné ve skupině imunuprimované stejně jako ve skupině bez imunosuprese. Analýza podskupiny nedostatečně navozující vakcinací požadovanou protekci ukázala, že nemocní na terapii antiTNF alfa vykazovali podstatně méně slibnou séroprotekci proti kmenu B (14 %) oproti pacientům bez imunospurese (39 %, P = 0,025). Žádné s vakcinací spojené nežádoucí závažné účinky nebyly zaznamenány.

Resumé: Protichřipková vakcinace indukuje významnou séroprotekci u nemocných s IBD, obzvláště proti kmenu A. Vakcína byla velmi dobře tolerována. Rutinní protichřipková vakcinace se u nemocných s IBD doporučuje bez ohledu na to, zda pacienti užívají imunosupresivní medikaci.


Zdroje

Am J Gastroenterol 2009; 104(2): 444–453.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa