Bezpečnostní profil anti-TNF terapie u nespecifických zánětů střevních


Autoři: C. W. Lees;  A. I. Ali;  A. I. Thompson;  G. T. Ho;  R. O. Forsythe;  L. Marquez;  C. J. Cochrane;  S. Aitken;  J. Fennell;  P. Rogers;  A. G. Shand;  I. D. Penman;  K. R. Palmer;  D. C. Wilson;  I. D. Arnott;  J. Satsangi
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 184
Kategorie: Vybrané souhrny

Anti TNF alfa terapie je široce využívána v terapii Crohnovy choroby (CD) a ulcerózní kolitidy (UK). Cílem referovaného přehledu byl bezpečnostní profil anti-TNF látek u všech nemocných léčených infliximabem v Edinburgu v letech 1999–2007. Byla získána kompletní data od 202 pacientů z původních 207 a zahrnovala celkem 157 jedinců s CD, celkem 42 s UK a 3 s celiakií. Medián následného sledování byl 2,4 roku (1,0–4,9) s celkovým úhrnným počtem 620 pacientských let. Asi 19,1 % pacientů s CD bylo následně léčeno adalimumabem. V následném sledování bylo zaznamenáno 7 úmrtí (3,3 %), pouze jedno úmrtí bylo do 1 roku užívání infliximabu (v 72. dni na plicní karcinom). Referováno bylo celkem šest případů maligních onemocnění (tři hematologické a tři bronchogenní) a šest případů suspektní demyelinizace (tři jako potvrzená neurologická onemocnění). V následných 90 dnech sledování nemocných na infliximabu bylo zaznamenáno celkem 95 nežádoucích účinků (36 závažných) u 58 z 202 nemocných (28,7 %). U 42 jedinců z téhož počtu 202 sledovaných (20 %) byly zjištěny infekční komplikace (22 vážných) a 27 z 202 (13,4 %) měli reakce po infuzi: z toho u 19 jedinců šlo o akutní reakce (4 závažné) a 8 opožděných (3 závažné).

Resumé: Užití anti-TNF terapie v klinické praxi komplikují závažná infekční, zhoubná a neurologická onemocnění. Přestože je důkaz kauzality nejasný, potenciální mechanismy a predisponující faktory je potřeba vždy zvlášť posoudit. V jednotlivých případech je potřebné risk to benefiční analýzu pečlivě zhodnotit a prodiskutovat před zahájením uvažované léčby.


Zdroje

Aliment Pharmacol Ther 2009; 29(3): 286–297.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa