Cyklosporin a infliximab jako záchranná terapie u pacientů s ulcerózní kolitidou refrakterní na kortikosteroidní terapii.


Autoři: E. A. Maser;  D. Deconda;  S. Lichtiger;  T. Ullman;  D. H. Present;  A. Kornbluth
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 184
Kategorie: Vybrané souhrny

Ve snaze indukovat remisi u nemocných s těžkou ulcerózní kolitidou, refrakterní na kortikosteroidní (KS) terapii, může být nasazen cyklosporin nebo infliximab. Cílem studie bylo zhodnotit výsledky využití léčby cyklosporinem po selhání terapie pomocí infliximabu a naopak. Retrospektivně bylo zkoumáno 19 nemocných s těžkou formou ulcerózní kolitidy refrakterní na terapii KS. Záchranná terapie jedním preparátem po selhání druhého a naopak byla definována jako léčba nasazená po selhání předchozího v průběhu 4 týdnů po přerušení dosavadní selhávající terapie. Celkem 10 pacientů obdrželo infliximab po selhání terapie cyklosporinem a 9 nemocných dostalo naopak cyklosporin po předchozím selhání terapie infliximabem. Remise bylo dosaženo u 4 (40 %) nemocných v záchranné skupině s infliximabem a 3 (33 %) v záchranné skupině s cyklosporinem. Remise trvaly v průměru 10,4 měsíce (4,4–17,03), respektive 28,5 měsíce (5,0–41,5). Těžké nežádoucí účinky byly zaznamenány u jednoho nemocného, u kterého došlo k rozvoji sepse a zemřel po podání záchranné léčby infliximabem. Jeden nemocný, který obdržel jako záchrannou léčbu cyklosporin, dostal herpetickou ezofagitidu, jiný dostal pankreatitidu a bakteriémii.

Resumé: Přibližně u jedné třetiny nemocných s těžkou formou ulcerózní kolitidy, refrakterní na KS terapii, po nasazení záchranné terapie cyklosporinem po selhání infliximabu a naopak, došlo k časově omezené remisi. Závažné nežádoucí účinky terapie se objevily v 16 % případů včetně jednoho úmrtí, což ukazuje na to, že rizika akutní záchranné terapie mohou převážit její přínosy.

MUDr. Petr Čáp, PhD.

Nemocnice Na Homolce

150 30 Praha 5, Rentgenova 2

e-mail: petr.cap@homolka.cz


Zdroje

Clin Gastroenterol Hepatol 2008; 6(10): 1112–1116.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa