Vznik obezity na základě mutací genů ovlivňující energetickou bilanci


Vznik obezity na základě mutací genů ovlivňující energetickou bilanci

Pandemie obezity v posledním desetiletí vedla k nárůstu studií zabývajících se problematikou obezity. Intenzivní výzkum obezity přinesl objevy několika genů, jejichž mutace vedou ke vzniku těžké obezity bez významného přispění dalších faktorů. Obezita zapříčiněná mutací jednoho genu se označuje jako monogenní typ obezity. Geny, jejichž mutace vedou k časné obezitě, jsou součástí komplexního systému regulujícího energetickou bilanci a jedinci ve většině případů nevykazují kromě těžké obezity vzniklé v raném dětství další charakteristické znaky. Mutace genu pro leptin, leptinový receptor, proopiomelanokortin, prohormon konvertázu 1, melanokortinový receptor 3. a 4. typu narušují přirozenou humorální signalizaci mezi periferními signály a hypothalamickými centry sytosti a hladu. Defekty ve všech uvedených genech jsou spojeny s fenotypem poruchy jídelního chování ve smyslu přejídání a následným rozvojem těžké obezity v časném dětství. Mutace genu pro melanokortinový receptor 4. typu představují nejčastější příčinu monogenní obezity, neboť prevalence výskytu u časně vzniklých obezit činí v některých populacích až 6 %. Výskyt ostatních monogenně podmíněných mutací je sporadický. Přestože tyto mutace jsou velmi vzácné, lze předpokládat, že další výzkum monogenních forem obezity nám dále objasní doposud neznámé regulační cesty a molekulární komponenty ovlivňující energetickou homeostázi a snad i přispěje k vývoji terapeutických prostředků, jež by byly přínosem pro léčbu běžných forem obezity.

Klíčová slova:
obezita, gen, leptin, leptinový receptor, proopiomelanokortin, prohormon konvertáza 1, melanokortinový receptor 3. typu, melanokortinový receptor 4. typu.


Obesity Based on Mutation of Genes Involved in Energy Balance

Within the last decade an intensive research led to an identification of several genes which are involved in a regulation of energy balance. In most cases, carriers of these gene mutations do not exhibit further characteristic phenotypic features except for a severe obesity. Obesity based on mutation of one gene product is called monogenic obesity. Mutations in genes for leptin, leptin receptor, proopiomelanocortin, prohormone convertase 1, melanocortin 4 and 3 receptor disrupt the physiological humoral signalization between peripheral signals and the hypothalamic centres of satiety and hunger. Defects of all above mentioned genes lead to phenotype of abnormal eating behaviour followed by a development of severe early-onset obesity. Mutations of melanocortin 4 receptor gene represent the most common cause of monogenic obesity because they are detected in almost 6 % children with early-onset severe obesity. Mutations of the other genes involved in energy homeostasis are very rare. Although these mutations are sporadic we assume that further research of monogenic forms of obesity might lead to our understanding of physiology and pathophysiology of regulation of the energy homeostasis and eating behaviour. Additionally, they may open new approach to the management of eating behaviour and to the treatment of obesity.

Key words:
obesity, gene, leptin, leptin receptor, proopiomelanocortin, prohormone convertase 1, melanocortin 3 receptor, melanocortin 4 receptor.


Autoři: I. Hainerová
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 240-245
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Pandemie obezity v posledním desetiletí vedla k nárůstu studií zabývajících se problematikou obezity. Intenzivní výzkum obezity přinesl objevy několika genů, jejichž mutace vedou ke vzniku těžké obezity bez významného přispění dalších faktorů. Obezita zapříčiněná mutací jednoho genu se označuje jako monogenní typ obezity. Geny, jejichž mutace vedou k časné obezitě, jsou součástí komplexního systému regulujícího energetickou bilanci a jedinci ve většině případů nevykazují kromě těžké obezity vzniklé v raném dětství další charakteristické znaky. Mutace genu pro leptin, leptinový receptor, proopiomelanokortin, prohormon konvertázu 1, melanokortinový receptor 3. a 4. typu narušují přirozenou humorální signalizaci mezi periferními signály a hypothalamickými centry sytosti a hladu. Defekty ve všech uvedených genech jsou spojeny s fenotypem poruchy jídelního chování ve smyslu přejídání a následným rozvojem těžké obezity v časném dětství. Mutace genu pro melanokortinový receptor 4. typu představují nejčastější příčinu monogenní obezity, neboť prevalence výskytu u časně vzniklých obezit činí v některých populacích až 6 %. Výskyt ostatních monogenně podmíněných mutací je sporadický. Přestože tyto mutace jsou velmi vzácné, lze předpokládat, že další výzkum monogenních forem obezity nám dále objasní doposud neznámé regulační cesty a molekulární komponenty ovlivňující energetickou homeostázi a snad i přispěje k vývoji terapeutických prostředků, jež by byly přínosem pro léčbu běžných forem obezity.

Klíčová slova:
obezita, gen, leptin, leptinový receptor, proopiomelanokortin, prohormon konvertáza 1, melanokortinový receptor 3. typu, melanokortinový receptor 4. typu.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa