Léčba růstovým hormonem v Endokrinologickém ústavu


Léčba růstovým hormonem v Endokrinologickém ústavu

Pediatrickým centrem pro léčbu růstovým hormonem se Endokrinologický ústav v Praze stal v roce 1993, kdy stávající kohorta léčených dětí sem byla převedena z dětské kliniky IPVZ FTN, centrem pro léčbu dospělých se stal pak v roce 2004. Ke konci roku 2006 činí celkový počet (od)léčených 408 pacientů. Jejich indikační výběr vychází z mezinárodně platných klinických i laboratorních kritérií, léčba samotná je pravidelně kontrolována v tříměsíčních intervalech a je standardně evidována v nadnárodních protokolech. Zdravotní pojišťovny tuto finančně náročnou léčbu plně hradí. Účinnost léčby růstovým hormonem u dětí z jakékoli indikace nejlépe dokumentuje růstová rychlost, benefit je zjišťován i v dalších ukazatelích klinických i laboratorních. U dospělých jsou kritérii úspěšnosti parametry metabolické, zvýšení netukové tělesné a kostní hmoty a zlepšení kvality života subjektivně hodnocené. Naše zkušenosti s léčbou růstovým hormonem jsou natolik dobré, že 80 % dětí hodnotíme jako léčené úspěšně. Nežádoucí účinky léčby jsme nezaznamenali v žádném případě, k předčasnému ukončení léčby jsme přistoupili u 4 dětí. Zpestření léčby formou táborů, víkendových akcí a společenských setkání pacientů přispívá k bližšímu seznámení a vzájemné spolupráci s dětskými pacienty.

Klíčová slova:
růstový hormon, indikace.


Growth Hormone Treatment in the Institute of Endocrinology

Institute of Endocrinology became a pediatric center for growth hormone treatment in 1993, after the existing cohort of children treated in the Department of Pediatrics of the Postgraduate Medical School (IPVZ, FTN) had been transferred here. In 2004 it became also a center for adults. At the end of 2006 the total number of those, who underwent the treatment amounted to 408 patients. Their indications come out of internationally observed clinical and laboratory criteria while the treatment itself is regularly controlled in the 3-months periods. It is also a matter of standardized evidence in international protocols. Our insurance covers that financially demanding treatment completely. As the best criterion for the growth hormone efficacy in children we follow the growth velocity, the benefit is however perceived in other clinical and laboratory indices as well. In adults the success criteria are metabolic parameters, the increase of non-fatty body mass, increase of bone density and improvement of subjective quality of life. Our experience in growth hormone treatment is propitious, with 80% of children evaluated as successful. No adverse events has been ever registered; the before time discontinuation of treatment has been decided only four times. Intermittent summer camps, weekend activities and social meetings of patients contribute to the good compliance and collaboration.

Key words:
growth hormone, indications.


Autoři: B. Kalvachová;  M. Dvořáková;  L. Lisá
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 205-209
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Pediatrickým centrem pro léčbu růstovým hormonem se Endokrinologický ústav v Praze stal v roce 1993, kdy stávající kohorta léčených dětí sem byla převedena z dětské kliniky IPVZ FTN, centrem pro léčbu dospělých se stal pak v roce 2004. Ke konci roku 2006 činí celkový počet (od)léčených 408 pacientů. Jejich indikační výběr vychází z mezinárodně platných klinických i laboratorních kritérií, léčba samotná je pravidelně kontrolována v tříměsíčních intervalech a je standardně evidována v nadnárodních protokolech. Zdravotní pojišťovny tuto finančně náročnou léčbu plně hradí. Účinnost léčby růstovým hormonem u dětí z jakékoli indikace nejlépe dokumentuje růstová rychlost, benefit je zjišťován i v dalších ukazatelích klinických i laboratorních. U dospělých jsou kritérii úspěšnosti parametry metabolické, zvýšení netukové tělesné a kostní hmoty a zlepšení kvality života subjektivně hodnocené. Naše zkušenosti s léčbou růstovým hormonem jsou natolik dobré, že 80 % dětí hodnotíme jako léčené úspěšně. Nežádoucí účinky léčby jsme nezaznamenali v žádném případě, k předčasnému ukončení léčby jsme přistoupili u 4 dětí. Zpestření léčby formou táborů, víkendových akcí a společenských setkání pacientů přispívá k bližšímu seznámení a vzájemné spolupráci s dětskými pacienty.

Klíčová slova:
růstový hormon, indikace.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa