Genetické příčiny mitochondriálního diabetu


Genetické příčiny mitochondriálního diabetu

Diabetes mellitus 2. typu je heterogenní onemocnění charakterizované porušenou glukózovou homeostází. Častý familiární výskyt poukazuje na genetickou příčinu onemocnění, nicméně přesný mechanizmus vzniku je dosud neznámý. Z mnoha studií je zřejmé, že přenos diabetes mellitus 2. typu v rodokmenech je častější po mateřské linii. Jedním z celé řady možných vysvětlení této skutečnosti je výhradně mateřský přenos mitochondrií. Tyto organely jsou odpovědné za energetický metabolizmus buňky. Při oxidačně–redukčních pochodech v dýchacím řetězci vyrábějí molekuly adenozintrifosfát. Obsahují vlastní genom, který kóduje podjednotky dýchacího řetězce a proteosyntetický aparát pro proteiny kódované tímto genomem. Patogenní mutace v mitochondriální DNA mohou ovlivňovat aktivitu dýchacího řetězce a různě se projevovat ve fenotypu. Mitochondriální diabetes často doprovází syndromy postihující nervovou a pohybovou soustavu a projevuje se neautoimunitním poškozením beta buněk pankreatu. Přestože mutace v mitochondriální DNA vedou k diabetes mellitus, jejich nízká frekvence v populacích nemůže vysvětlit častěji popisovaný maternální přenos diabetes mellitus 2. typu.

Klíčová slova:
mitochondriální DNA, mitochondriální diabetes mellitus, diabetes melitus 2. typu, transferová RNA.


Genetic Background of Mitochondrial Diabetes

Diabetes mellitus type 2 represents a heterogenous disease characterized by impaired glucose homeostasis. The disorder clusters in families suggesting genetic disposition, however the mechanism underlying is unknown. Many studies show more frequent maternal transmission of diabetes in the families. One of huge range of explanation is exclusively maternal transmission of mitochondria. Mitochondria are power organelles which produce ATP molecules by oxidation-reduction reactions via the respiratory chain. They contain their own genome which codes subunits of the respiratory chain and proteosynthetic apparatus for proteins encoded by this genome. Pathogenic mutations of mitochondrial DNA can affect the activity of the respiratory chain and result in various phenotypes. Mitochondrial diabetes is commonly associated with neuromuscular disorders and often presents with nonautoimmune beta cell failure. Although mitochondrial mutations are associated with diabetes, their low frequency does not explain reported more frequent maternal transmission of diabetes mellitus type 2.

Key words:
mitochondrial DNA, mitochondrial diabetes, diabetes mellitus type 2, transfer RNA.


Autoři: M. Vaňková;  P. Lukášová;  A. Zemanová;  J. Včelák;  D. Vejražková;  I. Mazura 1;  B. Bendlová
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha ;  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 235-239
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu je heterogenní onemocnění charakterizované porušenou glukózovou homeostází. Častý familiární výskyt poukazuje na genetickou příčinu onemocnění, nicméně přesný mechanizmus vzniku je dosud neznámý. Z mnoha studií je zřejmé, že přenos diabetes mellitus 2. typu v rodokmenech je častější po mateřské linii. Jedním z celé řady možných vysvětlení této skutečnosti je výhradně mateřský přenos mitochondrií. Tyto organely jsou odpovědné za energetický metabolizmus buňky. Při oxidačně–redukčních pochodech v dýchacím řetězci vyrábějí molekuly adenozintrifosfát. Obsahují vlastní genom, který kóduje podjednotky dýchacího řetězce a proteosyntetický aparát pro proteiny kódované tímto genomem. Patogenní mutace v mitochondriální DNA mohou ovlivňovat aktivitu dýchacího řetězce a různě se projevovat ve fenotypu. Mitochondriální diabetes často doprovází syndromy postihující nervovou a pohybovou soustavu a projevuje se neautoimunitním poškozením beta buněk pankreatu. Přestože mutace v mitochondriální DNA vedou k diabetes mellitus, jejich nízká frekvence v populacích nemůže vysvětlit častěji popisovaný maternální přenos diabetes mellitus 2. typu.

Klíčová slova:
mitochondriální DNA, mitochondriální diabetes mellitus, diabetes melitus 2. typu, transferová RNA.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa