Tako-tsubo kardiomyopatie – naše zkušenosti a přehled aktuálních poznatků


Tako-tsubo kardiomyopatie – naše zkušenosti a přehled aktuálních poznatků

Východisko.
Tako-tsubo kardiomyopatie je relativně nový kardiální syndrom charakterizovaný reverzibilním balónovitým vydouváním hrotu levé komory při abscenci signifikantního stenotizujícího postižení epikardiálních tepen. Svým iniciálním průběhem tento syndrom napodobuje akutní koronární syndromy s rozvojem elevací segmentů ST nebo změn vln T v prekordiálních svodech a nevýznamným vyplavením kardiospecifických biomarkerů. Klinicky se nejčastěji projevuje prekordiální bolestí a dušností, často vzniklou po epizodě psychického anebo fyzického stresu. Typickým nálezem je přechodná porucha kinetiky postihující hrot a střední část levé komory při nepřítomnosti obstruktivního postižení epikardiálních tepen. Syndrom častěji postihuje ženy v postmenopauzálním věku. Průběh hospitalizace je zpravidla nekomplikovaný, mortalita a riziko recidivy jsou nízké. 

Metody a výsledky.
V práci uvádíme soubor 6 pacientů hospitalizovaných na našem pracovišti s akutním balónovitým vydouváním hrotu levé komory při normálním koronarografickém nálezu. 

Závěry.
Demografické vlastnosti souboru, klinické charakteristiky a průběh onemocnění se plně shodují s obrazem tako-tsubo kardiomyopatie popisovaným v literatuře. 

Klíčová slova:
tako-tsubo kardiomyopatie, syndrom přechodného apikálního balónovitého vydouvání levé komory, dysfunkce levé komory, akutní koronární syndrom.


Tako-tsubo Cardiomyopathy – Our Experience and Review of Current Knowledge

Background.
Tako-tsubo cardiomypathy is a relatively novel heart syndrome characterized by acute onset of reversible left ventricular apical ballooning, in the absence of significant epicardial artery stenosis that mimics acute coronary syndromes. The most common clinical presentations are chest pain and dyspnoea, frequently preceded by an episode of emotional or physiologic stress, ST-segment elevation or T wave changes in the precordial leads, minor cardiac biomarker release, and transient wall-motion abnormalities involving the left ventricular apex and mid-ventricle despite the absence of obstructive epicardial coronary artery disease. The syndrome more often affects postmenopausal women. The in-hospital course is uncomplicated; mortality rate seems to be low, as does the risk for recurrence. 

Methods and Results.
In this paper, we present case series of 6 consecutive patients admitted to our institution with acute onset of transient left ventricular apical ballooning in the absence of epicardial coronary artery involvement. 

Conclusions.
Demographic characteristics, clinical features and course of disease were consistent with description of tako-tsubo cardiomyopathy. 

Key words:
tako-tsubo cardiomyopathy, transient apical ballooning syndrome, left ventricular dysfunction, acute coronary syndrome.


Autoři: M. S. Zahin;  M. Kocík;  K. Goričan;  T. Veiser;  J. Humhal 1;  A. Večeřová;  A. Žák
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 943-948
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Tako-tsubo kardiomyopatie je relativně nový kardiální syndrom charakterizovaný reverzibilním balónovitým vydouváním hrotu levé komory při abscenci signifikantního stenotizujícího postižení epikardiálních tepen. Svým iniciálním průběhem tento syndrom napodobuje akutní koronární syndromy s rozvojem elevací segmentů ST nebo změn vln T v prekordiálních svodech a nevýznamným vyplavením kardiospecifických biomarkerů. Klinicky se nejčastěji projevuje prekordiální bolestí a dušností, často vzniklou po epizodě psychického anebo fyzického stresu. Typickým nálezem je přechodná porucha kinetiky postihující hrot a střední část levé komory při nepřítomnosti obstruktivního postižení epikardiálních tepen. Syndrom častěji postihuje ženy v postmenopauzálním věku. Průběh hospitalizace je zpravidla nekomplikovaný, mortalita a riziko recidivy jsou nízké. 

Metody a výsledky.
V práci uvádíme soubor 6 pacientů hospitalizovaných na našem pracovišti s akutním balónovitým vydouváním hrotu levé komory při normálním koronarografickém nálezu. 

Závěry.
Demografické vlastnosti souboru, klinické charakteristiky a průběh onemocnění se plně shodují s obrazem tako-tsubo kardiomyopatie popisovaným v literatuře. 

Klíčová slova:
tako-tsubo kardiomyopatie, syndrom přechodného apikálního balónovitého vydouvání levé komory, dysfunkce levé komory, akutní koronární syndrom.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa