Geriatrický pohled na zdraví a nemocnost ve stáří – změna paradigmatu?


Geriatrický pohled na zdraví a nemocnost ve stáří – změna paradigmatu?

Článek se zabývá zdravotním stavem seniorů, jeho prognózou a především pojetím zdraví a nemoci ve stáří. Upozorňuje na paradigmatické změny s překonáním převládající orientace na chorobu a s přenesením důrazu na funkční stav pacienta a kvalitu jeho života. Jsou vymezeny pojmy geriatrické křehkosti, geriatrické deteriorace a geriatrických syndromů. Je identifikován zdravotní potenciál, tvořený odolností, zdatností a kreativní adaptabilitou jako základní pojem zdraví a je uveden jeho vztah k Antonovského konceptu. V závěru jsou nastíněny systémové změny péče o zdraví seniorů, nezbytné k tomu, aby lépe a účelněji odpovídala skutečným potřebám. 

Klíčová slova:
potenciál zdraví, zdraví a nemoc ve stáří, geriatrické syndromy, geriatrická křehkost, geriatrický pacient, geriatrická deteriorace.


Geriatric View on the Health and Disease in Old Age – Changes in the Paradigm?

Article is aimed at the health status of seniors, their prognosis and namely at the conception of health and disease in old age. It calls attention to the paradigm changes that should overcome the predominating concentration on the disease and stress the functional status and the quality of life of the patient. Concepts of geriatric fragility, geriatric deterioration and geriatric syndromes are delimitated. Health potential based on the stamina, vitality and creative adaptability is accepted and its relation to Antonovian concept is given. Conclusion is given to the outlines of necessary systemic changes in the health care of seniors in order to adjust it better to their actual requirements. 

Key words:
health potential, health and disease in old age, geriatric syndromes, geriatric fragility, geriatric patient, geriatric deterioration.


Autoři: Z. Kalvach;  C. Drbal 1;  H. Zavázalová 2;  M. Šnejdrlová;  J. Ondrušová
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  Škola veřejného zdravotnictví IPVZ, Praha 1;  Ústav sociálního lékařství LF UK, Plzeň 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 909-915
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Článek se zabývá zdravotním stavem seniorů, jeho prognózou a především pojetím zdraví a nemoci ve stáří. Upozorňuje na paradigmatické změny s překonáním převládající orientace na chorobu a s přenesením důrazu na funkční stav pacienta a kvalitu jeho života. Jsou vymezeny pojmy geriatrické křehkosti, geriatrické deteriorace a geriatrických syndromů. Je identifikován zdravotní potenciál, tvořený odolností, zdatností a kreativní adaptabilitou jako základní pojem zdraví a je uveden jeho vztah k Antonovského konceptu. V závěru jsou nastíněny systémové změny péče o zdraví seniorů, nezbytné k tomu, aby lépe a účelněji odpovídala skutečným potřebám. 

Klíčová slova:
potenciál zdraví, zdraví a nemoc ve stáří, geriatrické syndromy, geriatrická křehkost, geriatrický pacient, geriatrická deteriorace.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa