Vliv vícenenasycených mastných kyselin řady n-3 na plazmatické lipidy, lipoperoxidaci LDL, homocystein a ukazatele zánětu u diabetické dyslipidémie, léčené kombinací statin + fibrát


Vliv vícenenasycených mastných kyselin řady n-3 na plazmatické lipidy, lipoperoxidaci LDL, homocystein a ukazatele zánětu u diabetické dyslipidémie, léčené kombinací statin + fibrát

Východisko.
Cílem této práce bylo zjistit, jak přídavek polyenových mastných kyselin (PUFA) řady n-3 k dosavadní kombinační léčbě statin + fibrát u diabetické dyslipidémie ovlivní plazmatické lipidy a lipoproteiny, lipoperoxidaci LDL, glukózovou homeostázu a koncentrace sérového homocysteinu a vybrané ukazatele zánětu. 

Metody a výsledky.
Skupině 24 diabetiků 2. typu, kteří při užití kombinační hypolipidemické léčby (pravastatin 20mg + mikronizovaný fenofibrát 200 mg denně) dlouhodobě nedosahovali doporučovaných cílových hodnot, byl po dobu tří měsíců denně podáván suplement obsahující 3,6 g PUFA n-3 nebo placebo (olivový olej), rovněž po dobu tří měsíců. Na začátku studie, po třech měsících podávání PUFA n-3 a po dalších tří měsících podávání placeba byly stanoveny koncentrace plazmatických lipidů, složení mastných kyselin plazmatického fosfatidylcholinu (PC), esterů cholesterolu (CE) a triglyceridů (TG), koncentrace tHcy, konjugovaných dienů (CD) v LDL a vybraných ukazatelů zánětu (IL-6, TNFα, VCAM-1). Podávání PUFA n-3 vedlo k signifikantnímu poklesu koncentrace tHcy (-29 %, P<0,01) a TG (-28 %, P<0,05) v plazmě, přičemž po období placeba docházelo k návratu k výchozím hodnotám. Koncentrace CD v LDL po PUFA n-3 statisticky nevýznamně stouply o15 % (P<0,15), zatímco po placebu obsahujícím olejovou kyselinu došlo k jejich poklesu o 18 % (P<0,05). 

Závěry.
Tyto výsledky ukazují, že přídavek PUFA n-3 ke kombinační léčbě statin + fibrát u nemocných s DDL by mohl významně přispět k snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. 

Klíčová slova:
diabetická dyslipidémie, PUFA n-3, homocystein, mastné kyseliny, lipoperoxidace.


Effect of n-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Plasma Lipid, LDL Lipoperoxidation, Homocysteine and Inflammation Indicators in Diabetic Dyslipidemia Treated with Statin + Fibrate Combination

Background.
The aim of the study was to determine how addition of n-3 polyenic fatty acids (PUFA) to the present treatment with statin + fibrate combination in diabetic dyslipidemia effects plasma lipids and lipoproteins, LDL lipoperoxidation, glucose homeostasis, concentration of serum homocysteine and selected inflammation indicators.

Methods and Results.
24 patients with type 2 diabetes, who after the combined hypolipidemic treatment (pravastatin 20mg + micronized fenofibrate 200 mg per day) cannot reach the recommended target values for long time, received for three consecutive months supplementation of 3,6 g PUFA n-3 per day or a placebo (olive oil). At the beginning of the study, after three months of PUFA supplementation and after another three months of placebo administration, concentrations of plasma lipids, composition of fatty acids, plasma phosphatidylcholine (PC), cholesterol esters (CE) and triglycerides (TG), concentration of tHcy, conjugated diens (CD) in LDL and selected inflammation indicators (IL-6, TNFα, VCAM-1) were determined. n-3 PUFA supplementation resulted in the significant decrease of tHcy concentration (-29 %, P<0.01) and TG (-28%, P<0.05) in plasma. During the period of placebo administration, values returned to base line levels. CD concentration in LDL after n-3 PUFA increased by 15% (P<0.15, not significant), meanwhile after the placebo containing oleic acid it decreased by 18% (P<0.05).

Conclusions.
Our results show that n-3 PUFA supplementation together with statin + fibrate combination in DDL patients can significantly decrease the risk of cardiovascular diseases.

Key words:
diabetic dyslipidemia, n-3 PUFA, homocysteine, fatty acids, lipoperoxidation.


Autoři: M. Zeman 1;  A. Žák 1,2;  M. Vecka 1;  E. Tvrzická 1;  A. Písaříková 1;  B. Staňková 1
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 737-741
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cílem této práce bylo zjistit, jak přídavek polyenových mastných kyselin (PUFA) řady n-3 k dosavadní kombinační léčbě statin + fibrát u diabetické dyslipidémie ovlivní plazmatické lipidy a lipoproteiny, lipoperoxidaci LDL, glukózovou homeostázu a koncentrace sérového homocysteinu a vybrané ukazatele zánětu. 

Metody a výsledky.
Skupině 24 diabetiků 2. typu, kteří při užití kombinační hypolipidemické léčby (pravastatin 20mg + mikronizovaný fenofibrát 200 mg denně) dlouhodobě nedosahovali doporučovaných cílových hodnot, byl po dobu tří měsíců denně podáván suplement obsahující 3,6 g PUFA n-3 nebo placebo (olivový olej), rovněž po dobu tří měsíců. Na začátku studie, po třech měsících podávání PUFA n-3 a po dalších tří měsících podávání placeba byly stanoveny koncentrace plazmatických lipidů, složení mastných kyselin plazmatického fosfatidylcholinu (PC), esterů cholesterolu (CE) a triglyceridů (TG), koncentrace tHcy, konjugovaných dienů (CD) v LDL a vybraných ukazatelů zánětu (IL-6, TNFα, VCAM-1). Podávání PUFA n-3 vedlo k signifikantnímu poklesu koncentrace tHcy (-29 %, P<0,01) a TG (-28 %, P<0,05) v plazmě, přičemž po období placeba docházelo k návratu k výchozím hodnotám. Koncentrace CD v LDL po PUFA n-3 statisticky nevýznamně stouply o15 % (P<0,15), zatímco po placebu obsahujícím olejovou kyselinu došlo k jejich poklesu o 18 % (P<0,05). 

Závěry.
Tyto výsledky ukazují, že přídavek PUFA n-3 ke kombinační léčbě statin + fibrát u nemocných s DDL by mohl významně přispět k snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. 

Klíčová slova:
diabetická dyslipidémie, PUFA n-3, homocystein, mastné kyseliny, lipoperoxidace.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa