Molekulární patogeneze hemofilie A


Molekulární patogeneze hemofilie A

Hemofilie A patří mezi nejčastější vrozené krvácivé choroby. Krvácivý fenotyp je způsoben nedostatkem funkční aktivity faktoru VIII v krevní plazmě. V patogenezi hemofilie A se uplatňuje spektrum mutací od rozsáhlých inverzí, delecí a inzercí různého rozsahu až po jednonukleotidové záměny. Deficit faktoru VIII je tak důsledkem poruchy transkripce, translace nebo aminokyselinové sekvence. Studium aminokyselinových záměn s pomocí 3D-modelu ukázalo, které záměny vedou k abnormálnímu poskladání proteinu a jeho nestabilitě a které narušují jeho funkční interakce. Podařilo se také stratifikovat genetické defekty podle rizika vzniku inhibitoru a odhalit mechanizmus působení inhibujících protilátek. Získané poznatky jsou postupně využívány v diagnostické praxi a vývoji nových léčebných postupů. 

Klíčová slova:
hemofilie A, faktor VIII, faktor VIIIa, gen F VIII, inhibitor, mutace, Willebradův faktor, faktor IXa, tenáza.


Molecular Pathogenesis of Haemophilia A

Haemophilia A is one of the most common inherited bleeding disorders. Bleeding phenotype is caused by mutations within factor VIII gene, which result in deficient activity of the factor VIII in plasma. Various genetic defects have been described to affect factor VIII transcription, translation or its amino acid composition. Utilisation of 3D-model of the factor VIII helped to identify amino acid substitutions which adversely affect the protein folding and those which disturb various factor VIII interactions. Genetic defects have been stratified with respect to the relative risk of factor VIII inhibitor formation and a mechanism by which the antibody inhibits its function has been described. The knowledge has been utilised in current diagnostic practice and developement of future therapeutic strategies.

Key words:
haemophilia A, factor VIII, factor VIIIa, factor VIII gene, inhibitor, mutation, von Willebrand factor, factor IXa, tenase.


Autoři: D. Habart
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 727-732
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Hemofilie A patří mezi nejčastější vrozené krvácivé choroby. Krvácivý fenotyp je způsoben nedostatkem funkční aktivity faktoru VIII v krevní plazmě. V patogenezi hemofilie A se uplatňuje spektrum mutací od rozsáhlých inverzí, delecí a inzercí různého rozsahu až po jednonukleotidové záměny. Deficit faktoru VIII je tak důsledkem poruchy transkripce, translace nebo aminokyselinové sekvence. Studium aminokyselinových záměn s pomocí 3D-modelu ukázalo, které záměny vedou k abnormálnímu poskladání proteinu a jeho nestabilitě a které narušují jeho funkční interakce. Podařilo se také stratifikovat genetické defekty podle rizika vzniku inhibitoru a odhalit mechanizmus působení inhibujících protilátek. Získané poznatky jsou postupně využívány v diagnostické praxi a vývoji nových léčebných postupů. 

Klíčová slova:
hemofilie A, faktor VIII, faktor VIIIa, gen F VIII, inhibitor, mutace, Willebradův faktor, faktor IXa, tenáza.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa