Skrínink vaginálních infekcí v těhotenství


Skrínink vaginálních infekcí v těhotenství

Předčasný porod před ukončeným 37. týdnem těhotenství je nejčastěji vyvolán infekcí. Uplatňují se jak aerobní, tak anaerobní mikroorganizmy. Nejčastější branou infekce je ascenze z pochvy. Mikroorganizmy po vstupu do choriodeciduálního prostoru indukují prozánětlivé cytokiny, které spouští prostaglandinovou syntézu a zahajují kontrakční činnost dělohy, nebo uvolňují proteázy, které způsobují předčasný odtok plodové vody. Skrínink vaginálních infekcí je indikován vždy u případů hrozícího předčasného porodu a u rizikových skupin těhotných. Skrínink na streptokoky skupiny B je indikován u všech těhotných mezi 35.–37. týdnem gravidity. Kromě streptokokové infekce, kdy se riziko onemocnění novorozence vyskytuje ve frekvenci 2–3/1000 živě narozených, se objevuje často v těhotenství bakteriální vaginóza, jejimž hlavním vyvolavatelem je Gardnerela vaginalis. Účinným lékem u symptomatických těhotných žen v pokročilé graviditě je pětidenní léčba Metronidazolem nebo Clindamycin – vaginální krém. Dalším velmi častým původcem předčasného porodu jsou chlamydiové infekce. Dnes se v pětidenní léčebné kůře nejčastěji používá Azitromycin. Léčba žen bez příznaků hrozícího předčasného porodu nesnižuje jeho výskyt. V současné době není doporučován, rovněž není indikace k léčbě u těhotných s asymptomatickou bakteriurií. V diagnostice vaginálních infekcí se využívá kromě běžných kultivací také detekce protilátek a DNA analýza, jakož i sérové markery infekce (leukocyty, C-reaktivní protein), vyšetření prozánětlivých cytokinů v séru i poševním sekretu těhotné (IL-6,IL-8, TNFα apod.) 

Klíčová slova:
vaginální infekce, skrínink, předčasný porod.


Vaginal Infections Screening in Pregnancy

Preterm birth before the 37th gestational week is most frequently caused by infection. The agents are aerobic and anaerobic bacteria. Infection usually ascends from the vagina. Microorganisms entering the choriodecidual space induce pro-inflammatory cytokines, which trigger prostaglandin synthesis and contraction activity of the uterus. Cytokines can also release proteases, which cause premature outflow of the amnionic fluid. Screening of vaginal infections is indicated in all cases of imminent preterm parturition and in the group of risk pregnancies. Screening on Streptococcus B is indicated to all pregnant women in the gravidity weeks 35 to 37. Beside streptococcus infections with the risk of disease of the neonate being 2 to 3 per 1000 of vital newborns, bacterial vaginosis caused by Gardnerela vaginalis is frequently diagnosed. Effective treatment of symptomatic cases of the advanced pregnancy is five days long administration of Metronidazol or Clindamycin - vaginal crème. Another frequent cause of the preterm birth is chlamydial infection. The best contemporary treatment is Azitromycine for five days. Therapy of women without symptoms of the imminent preterm parturition does not decrease its occurrence. It is therefore not recommended as well as is not recommended the therapy of pregnant women with asymptomatic bacterinuria. Beside the classical cultivations, detection of antibodies, DNA analysis and serum infection markers (leucocytes, C-reactive protein), detection of pro- inflammatory cytokines in the serum and in the vaginal secret (IL-6,IL-8,TNFα etc.) are used to diagnose vaginal infections.

Key words:
vaginal infection, screening, preterm birth.


Autoři: Z. Hájek;  J. Mašata;  P. Švihovec
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 733-736
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Předčasný porod před ukončeným 37. týdnem těhotenství je nejčastěji vyvolán infekcí. Uplatňují se jak aerobní, tak anaerobní mikroorganizmy. Nejčastější branou infekce je ascenze z pochvy. Mikroorganizmy po vstupu do choriodeciduálního prostoru indukují prozánětlivé cytokiny, které spouští prostaglandinovou syntézu a zahajují kontrakční činnost dělohy, nebo uvolňují proteázy, které způsobují předčasný odtok plodové vody. Skrínink vaginálních infekcí je indikován vždy u případů hrozícího předčasného porodu a u rizikových skupin těhotných. Skrínink na streptokoky skupiny B je indikován u všech těhotných mezi 35.–37. týdnem gravidity. Kromě streptokokové infekce, kdy se riziko onemocnění novorozence vyskytuje ve frekvenci 2–3/1000 živě narozených, se objevuje často v těhotenství bakteriální vaginóza, jejimž hlavním vyvolavatelem je Gardnerela vaginalis. Účinným lékem u symptomatických těhotných žen v pokročilé graviditě je pětidenní léčba Metronidazolem nebo Clindamycin – vaginální krém. Dalším velmi častým původcem předčasného porodu jsou chlamydiové infekce. Dnes se v pětidenní léčebné kůře nejčastěji používá Azitromycin. Léčba žen bez příznaků hrozícího předčasného porodu nesnižuje jeho výskyt. V současné době není doporučován, rovněž není indikace k léčbě u těhotných s asymptomatickou bakteriurií. V diagnostice vaginálních infekcí se využívá kromě běžných kultivací také detekce protilátek a DNA analýza, jakož i sérové markery infekce (leukocyty, C-reaktivní protein), vyšetření prozánětlivých cytokinů v séru i poševním sekretu těhotné (IL-6,IL-8, TNFα apod.) 

Klíčová slova:
vaginální infekce, skrínink, předčasný porod.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa