Kombinovaný přístup při řešení těžké aortální stenózy a onemocnění tři koronárních tepen u nemocného s mozkovým meningeomem a významnou stenózou pravé vnitřní krkavice


Kombinovaný přístup při řešení těžké aortální stenózy a onemocnění tři koronárních tepen u nemocného s mozkovým meningeomem a významnou stenózou pravé vnitřní krkavice

Autoři popisů případ 76letého nemocného se souběžným nálezem těžké aortální stenózy, postižením tři koronárních tepen, významnou stenózou arteria carotis interna a intracerebrálním meningeomem. U nemocného byla nejprve provedena karotická endarterectomie ve svodné anestezii. Následně byla provedena náhrada aortální chlopně společně s dvojnásobným aortokoronárním bypassem. Intracerebrální meningeom byl odstraněn až po kardiochirurgickém výkonu. Práce prezentuje úspěšné řešení této raritní koincidence v rámci úzké mezioborové spolupráce. 

Klíčová slova:
náhrada aortální chlopně, aortokoronární bypass, karotická endarterektomie, mozkový nádor.


Combined Approach to the Treatment of Severe Aortic Stenosis and to Three Coronary Vessel Diseases in Patients with Brain Meningioma and Severe Stenosis of Internal Carotid Artery

The authors present a case report of a 76-year-old man with a simultaneous finding of severe aortic stenosis, three coronary vessel diseases, severe stenosis of internal carotid artery and brain meningioma. The patient was scheduled for carotid endarterectomy 2 months prior the aortic valve replacement and coronary artery bypass grafting. Brain meningioma was removed 3 months after the cardiac procedure. The authors present a successful interdisciplinary co-operation in the treatment strategy.

Key words:
aortic valve replacement, CABG, carotid endarterectomy, brain tumor.


Autoři: M. Šimek;  M. Vaverka 1;  P. Němec;  D. Krahulík 1;  J. Pálka;  Y. Plesníková
Působiště autorů: Kardiochirurgická klinika FN, Olomouc ;  Neurochirurgická klinika FN, Olomouc 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 756-758
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Autoři popisů případ 76letého nemocného se souběžným nálezem těžké aortální stenózy, postižením tři koronárních tepen, významnou stenózou arteria carotis interna a intracerebrálním meningeomem. U nemocného byla nejprve provedena karotická endarterectomie ve svodné anestezii. Následně byla provedena náhrada aortální chlopně společně s dvojnásobným aortokoronárním bypassem. Intracerebrální meningeom byl odstraněn až po kardiochirurgickém výkonu. Práce prezentuje úspěšné řešení této raritní koincidence v rámci úzké mezioborové spolupráce. 

Klíčová slova:
náhrada aortální chlopně, aortokoronární bypass, karotická endarterektomie, mozkový nádor.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa