Irinotecan v kombinaci s 5- fluorouracilem a leukovorinem v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu


Irinotecan v kombinaci s 5- fluorouracilem a leukovorinem v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Východisko.
Zavedením irinotecanu a oxaliplatiny do léčby metastatického karcinomu tlustého střeva došlo k výraznému zlepšení léčebných výsledků. První výsledky studií v kombinaci irinotecanu s fluorouracilem a leucovorinem, které přinesly zásadní obrat do léčby, byly publikovány v roce 2000. 

Metody a výsledky.
Na našem pracovišti bylo od roku 1999 do 2004 léčeno 51 nemocných kombinací 180 mg/m² irinotecanu v 90 minutové infuzi první den s následným bolusovým podáním leucovorinu 200 mg/m² a 400mg/m² bolusovou aplikací 5-FU s nasedající 22 hodinovou infuzí první a druhý den každého cyklu po 14 dnech (FOLFIRI). Kompletní léčebné odpovědi bylo dosaženo u 6 nemocných (11,76 %), parciální odpověď u 11 (21,57 %), ke stabilizaci onemocnění došlo u 23 (45,1 %) nemocných a 11 (21,57 %) nemocných progredovalo na této léčbě. Medián přežívání v našem souboru byl 18 měsíců (95% CI, 16,93–19,07). Medián trvání odpovědi byl 9 měsíců (CI 95% 8,25–11,5). 

Závěry.
Kombinace FOLFIRI je léčbou pro první linii metastatického kolorektálního karcinomu prodlužující přežití se zvládnutelnými nežádoucími účinky a při zachování dobré kvality života. Nicméně začlenění nových přípravků biologické cílené léčby může nadále zlepšit přežívání nemocných s touto diagnózou. 

Klíčová slova:
metastatický kolorektální karcinom, paliativní léčba-chemoterapie, irinotecan, leucovorin, 5-fluorouracil.


Irinotecan in Combination with 5-fluorouracil and Leucovorin in the Treatment of Metastatic Colorectal Cancer

Background.
Introducing irinotecan and oxaliplatin in to the treatment of advanced colorectal cancer substantially improved the therapeutic results for this malignancy. The first results of clinical trials with these two drugs were published in 2000.

Methods and Results.
Between 1999 to 2004 we treated 51 patients with the combination of irinotecan 180mg /m² on day 1 and two hour infusion of leucovorin 200mg/m² and 5-FU push of 400mg/m² followed by infusion of 5- FU for 22 hours on days 1 and 2 every 2 weeks. Six patients (11.7 %) achieved complete response, 11 (21.57 % ) partial response, stabilisation was observed by 23 patients (45.1 %) and 21 patients were progressive (21.5 %). The median survival time was 18 months (95% CI, 16.93–19.7), median duration of response was 9 months (CI 95% 8.25–11.5).

Conclusions.
The combination of FOLFIRI is an effective and tolerable treatment of advanced colorectal cancer. However new treatment modalities to improve further the results of the treatment are still warranted.

Key words:
metastatic colorectal cancer, palliative treatment, chemotherapy, irinotecan, leucovorin- 5- fluorouracil.


Autoři: J. Prausová;  K. Kubáčková;  Z. Linke;  E. Kubala;  R. Pipková 1;  J. Hladíková 2
Působiště autorů: Radioterapeuticko-onkologické oddělení 2. LF UK a FNM, Praha ;  Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM, Praha 2;  Ústav lékařské statistiky 2. LF UK a FNM, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 747-751
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Zavedením irinotecanu a oxaliplatiny do léčby metastatického karcinomu tlustého střeva došlo k výraznému zlepšení léčebných výsledků. První výsledky studií v kombinaci irinotecanu s fluorouracilem a leucovorinem, které přinesly zásadní obrat do léčby, byly publikovány v roce 2000. 

Metody a výsledky.
Na našem pracovišti bylo od roku 1999 do 2004 léčeno 51 nemocných kombinací 180 mg/m² irinotecanu v 90 minutové infuzi první den s následným bolusovým podáním leucovorinu 200 mg/m² a 400mg/m² bolusovou aplikací 5-FU s nasedající 22 hodinovou infuzí první a druhý den každého cyklu po 14 dnech (FOLFIRI). Kompletní léčebné odpovědi bylo dosaženo u 6 nemocných (11,76 %), parciální odpověď u 11 (21,57 %), ke stabilizaci onemocnění došlo u 23 (45,1 %) nemocných a 11 (21,57 %) nemocných progredovalo na této léčbě. Medián přežívání v našem souboru byl 18 měsíců (95% CI, 16,93–19,07). Medián trvání odpovědi byl 9 měsíců (CI 95% 8,25–11,5). 

Závěry.
Kombinace FOLFIRI je léčbou pro první linii metastatického kolorektálního karcinomu prodlužující přežití se zvládnutelnými nežádoucími účinky a při zachování dobré kvality života. Nicméně začlenění nových přípravků biologické cílené léčby může nadále zlepšit přežívání nemocných s touto diagnózou. 

Klíčová slova:
metastatický kolorektální karcinom, paliativní léčba-chemoterapie, irinotecan, leucovorin, 5-fluorouracil.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa