Třicet let balónkového katetru:R. Grüntzig a perkutánní balónková angioplastika


Třicet let balónkového katetru:R. Grüntzig a perkutánní balónková angioplastika

PTCA – zkratka pro perkutánní transluminální koronární angioplastiku se stala akronymem, pojmem nerozlučněspojeným se jménem A. Grüntziga, který na základě zkušeností s Ch. Dotterovou a M. Judkinsovou metodourevaskularizace periferních tepen vyvinul novou techniku tepenné revaskularizace a položil tak základy novémupodoboru kardiologie, totiž intervenční kardiologii. V tomto článku jsou shrnuta nejdůležitější data, týkající seGrüntzigova života a jeho objevného díla – užití balónkové angioplastiky v terapii. Andreas Roland Grüntzig senarodil 25. června 1939 v Drážďanech. V roce 1957 maturoval v Lipsku, ale emigroval roku 1958 do západníhoNěmecka (BRD), kde v Heidelbergu téhož roku maturoval znovu a dal se zapsat na tamější lékařskou fakultu, kdetaké 1964 promoval. V roce 1969 odešel do Curychu, na angiologické oddělení Univerzitní nemocnice. Zde se záhyseznámil s technikou podle Dottera a Judkinse, ale poznal též její komplikace. V letech 1972–1973 sestrojil sespolupracovníky nový balónkový kateter, se kterým dilatoval 12. února 1974 stenózu stehenní tepny a necelý rokpozději, 23. ledna 1975 použil poprvé nově vyvinutého dvojcestného balónkového katetru. Téhož roku – 24. září1975 došlo na základě mnoha pokusů k první experimentální koronární angioplastice u psa. O výsledcích balónkovéangioplastiky referoval Grüntzig 15. listopadu 1976 v Miami. Jeho sdělení vzbudilo veliký zájem, proto pokračovalv další experimentální práci, při čemž katetry nadále vyráběl se svými spolupracovníky na stole v kuchyni.A 16. září 1977 přikročil k první intervenci u pacienta, který po výkonu byl bez obtíží a bez komplikací. VýsledkyPTCA u prvních pěti pacientů byly uveřejněny jako „dopis“ v Lancetu 14. února 1978. První pacient byl vyšetřenopět 10. dubna 2000 prof. B. Maierem v Bernu a koronarografie prokázala dobrou průchodnost v místě provedenéintervence. Zpráva o novémzpůsobu intervence při koronární stenóze se rychle rozšířila, nicméně Grüntzigův úspěchs prvními dilatacemi nevzbudil v Curychu nadšení. Přes velkou přízeň profesora Åke Senninga se Grüntzigovinepodařilo získat ani potřebné prostory, ani prostředky pro další práci. Přijal proto v září 1980 pozvání do Spojenýchstátů a jmenování profesorem interní medicíny a kardiologie a profesorem radiologie, navíc s titulem Řediteleoddělení pro intervenční kardiologii na EmoryUniverzitě v Atlantě, Georgia. Prof. Hurst mu dal k dispozici polovinusvých administrativních místností a později další prostory pro laboratoře i pacienty. V Atlantě provedl dr. Grüntzigspolu s Dr. S. Kingem a J. Douglasem do roku 1985 na 5000 koronárních angioplastik. Než však mohl plně rozvinoutplánovaný program, zemřel náhle 27. října roku 1985 se svou ženou při havárii letadla, které sám pilotoval, blízkoForsythu, Monroe County, Georgia. Jeho dílu se dostalo mnohonásobné pocty z USA, Anglie, Německa i Švýcarska,a byly zřízeny četné laboratoře a ústavy po celém světě, které nesou jeho jméno.

Klíčová slova:
balónkový katetr, balónková angioplastika, PTCA – historie, A. R. Grüntzig, intervenční kardiologie,Å. Senning.


Thirty Years of the Balloon Catheter – Andreas Gruentzig and Percutaneous Balloon Angioplasty

Percutaneous transluminal coronary angioplasty – PTCA – will forever be linked withA. Gruentzig’s name. Buildingon the work of Charles Dotter andMalvin Judkins be developped novel technique of revascularisation and establisheda new speciality – interventional cardiology. The aimof this article is to sum up themost important data onGruentzig’srevolutionary work. Andreas Roland Gruentzig was born on June 25, 1939 in Dresden, Germany. In 1957 he receivedhis B. A. in Leipzig (German Democratic Republic). In 1958, Andreas emigrated to the German Federal Republic,received another B. A. in Heidelberg, and entered the Medical School in Heidelberg where he qualified in 1964. In1969 he moved to Zurich, Switzerland, in the Dept of Angiology of the University Hospital. He soon appreciatedthe potential of recanalising partially occluded lower limb arteries using the Dotter-Judkins catheter but alsorecognised its risks. In 1972–1973 he developped his balloon catheter and performed the first femoral angioplastyin February 12, 1974, and in January 23, 1975 the first one using his new double-lumen catheter. The first experimentalcoronaroplasty in a dog followed in September 24, 1975. He presented his results with balloon catheters in November15, 1976 in Miami. After a further period of arduous experimental research – stil manufacturing the catheters withhis small crew in the kitchen – he dilated a stenosed coronary artery in a 37-year-old man on September 16, 1977in Zurich, with immediate relief of symptoms. The results of PTCA in five first patients were published in theFebruary 14, 1978 issue of Lancet; the coronarography in the first patient, on April 10, 2000, revealed normal patencyof the site that had been dilated (Prof. B.Meier, Bern). However, the news in Zurich 1978 was received with a certainincredulity and Gruentzig was unable – in spite of Professor Å. Senning’s support – to obtain facilities to expandhis research program and clinical activities. In September 1980 he accepted the Chair of Medicine (Cardiology) andRadiology with the additional title of Director of the Dept of Interventional Cardiology at Emory University inAtlanta, Georgia. Prof. Hurst gave him half of his office suite at Emory and later even further facilities to expandhis program. Here, at Emory, Gruentzig gave 10 angioplasty courses and performed with Dr. S. King and Dr. J.Douglas 5000 PTCAs till 1985. Before reaching the peak of his scientific carrier, he died in a flying accident, withhis second wife Margareth Ann, near Forsythe, Monroe County, Georgia, on October 27, 1985. His work wasappreciated in tributes from the U. S. A., U. K., Switzerland and Germany, by many international awards and honors;numerous interventional laboratories in the world carry A. R. Gruentzig’s name.

Key words:
balloon angioplasty, balloon catheter, PTCA - historical aspects, A. R. Gruentzig, interventional cardiology,Å. Senning.


Autoři: P. Jerie
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 866-871
Kategorie: Články

Souhrn

PTCA – zkratka pro perkutánní transluminální koronární angioplastiku se stala akronymem, pojmem nerozlučněspojeným se jménem A. Grüntziga, který na základě zkušeností s Ch. Dotterovou a M. Judkinsovou metodourevaskularizace periferních tepen vyvinul novou techniku tepenné revaskularizace a položil tak základy novémupodoboru kardiologie, totiž intervenční kardiologii. V tomto článku jsou shrnuta nejdůležitější data, týkající seGrüntzigova života a jeho objevného díla – užití balónkové angioplastiky v terapii. Andreas Roland Grüntzig senarodil 25. června 1939 v Drážďanech. V roce 1957 maturoval v Lipsku, ale emigroval roku 1958 do západníhoNěmecka (BRD), kde v Heidelbergu téhož roku maturoval znovu a dal se zapsat na tamější lékařskou fakultu, kdetaké 1964 promoval. V roce 1969 odešel do Curychu, na angiologické oddělení Univerzitní nemocnice. Zde se záhyseznámil s technikou podle Dottera a Judkinse, ale poznal též její komplikace. V letech 1972–1973 sestrojil sespolupracovníky nový balónkový kateter, se kterým dilatoval 12. února 1974 stenózu stehenní tepny a necelý rokpozději, 23. ledna 1975 použil poprvé nově vyvinutého dvojcestného balónkového katetru. Téhož roku – 24. září1975 došlo na základě mnoha pokusů k první experimentální koronární angioplastice u psa. O výsledcích balónkovéangioplastiky referoval Grüntzig 15. listopadu 1976 v Miami. Jeho sdělení vzbudilo veliký zájem, proto pokračovalv další experimentální práci, při čemž katetry nadále vyráběl se svými spolupracovníky na stole v kuchyni.A 16. září 1977 přikročil k první intervenci u pacienta, který po výkonu byl bez obtíží a bez komplikací. VýsledkyPTCA u prvních pěti pacientů byly uveřejněny jako „dopis“ v Lancetu 14. února 1978. První pacient byl vyšetřenopět 10. dubna 2000 prof. B. Maierem v Bernu a koronarografie prokázala dobrou průchodnost v místě provedenéintervence. Zpráva o novémzpůsobu intervence při koronární stenóze se rychle rozšířila, nicméně Grüntzigův úspěchs prvními dilatacemi nevzbudil v Curychu nadšení. Přes velkou přízeň profesora Åke Senninga se Grüntzigovinepodařilo získat ani potřebné prostory, ani prostředky pro další práci. Přijal proto v září 1980 pozvání do Spojenýchstátů a jmenování profesorem interní medicíny a kardiologie a profesorem radiologie, navíc s titulem Řediteleoddělení pro intervenční kardiologii na EmoryUniverzitě v Atlantě, Georgia. Prof. Hurst mu dal k dispozici polovinusvých administrativních místností a později další prostory pro laboratoře i pacienty. V Atlantě provedl dr. Grüntzigspolu s Dr. S. Kingem a J. Douglasem do roku 1985 na 5000 koronárních angioplastik. Než však mohl plně rozvinoutplánovaný program, zemřel náhle 27. října roku 1985 se svou ženou při havárii letadla, které sám pilotoval, blízkoForsythu, Monroe County, Georgia. Jeho dílu se dostalo mnohonásobné pocty z USA, Anglie, Německa i Švýcarska,a byly zřízeny četné laboratoře a ústavy po celém světě, které nesou jeho jméno.

Klíčová slova:
balónkový katetr, balónková angioplastika, PTCA – historie, A. R. Grüntzig, intervenční kardiologie,Å. Senning.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa