Sexuální asfyxie v lékařské praxi


Sexuální asfyxie v lékařské praxi

Autoři popisují tzv. sexuální oběšení. Z literárních historických údajů, vztahujících se k problematice sexuálníasfyxie, uvádějí případ českého muzikanta Kotzwary. Upozorňují na rozlišování typických a atypických autoerotickýchúmrtí. Shrnují charakteristický nález u oběšené osoby, který z kriminalistického a soudně-lékařského hlediskasvědčí pro náhodnou smrt při sexuální asfyxii.

Klíčová slova:
sexuální asfyxie, sexuální oběšení, typická autoerotická úmrtí, atypická autoerotická úmrtí.


Sexual Asphyxias in Medical Praxis

The authors deal with so called sexual hanging. From literary historical dates concerning this problem they givea case of Czech musician named Kotzwarra. The typical autoerotic fatalities and atypical autoerotic fatalities arementioned. The article sums up basic characteristics during the investigation of the scene of a sexual hanging.

Key words:
sexual asphyxias, sexual hanging, typical autoerotic fatalities, atypical autoerotic fatalities.


Autoři: M. Dvořák;  E. Čechová
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 854-856
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři popisují tzv. sexuální oběšení. Z literárních historických údajů, vztahujících se k problematice sexuálníasfyxie, uvádějí případ českého muzikanta Kotzwary. Upozorňují na rozlišování typických a atypických autoerotickýchúmrtí. Shrnují charakteristický nález u oběšené osoby, který z kriminalistického a soudně-lékařského hlediskasvědčí pro náhodnou smrt při sexuální asfyxii.

Klíčová slova:
sexuální asfyxie, sexuální oběšení, typická autoerotická úmrtí, atypická autoerotická úmrtí.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa