Alkoholové „okénko“ v širších souvislostech


Alkoholové „okénko“ v širších souvislostech

Alkoholová okénka se vyskytují i u osob, které nejsou závislé na alkoholu. Trvání průměrného okénka činilo v našemsouboru mužů závislých na alkoholu v téměř 8 hodin (7,96, SD=23,96). Výskyt alkoholových okének je rizikovýmfaktorem trvalých poruch paměti v případě pokračujícího pití alkoholu. Vlivem reorganizace neuronové sítěa neurogenezedochází u většiny závislých při abstinenci k pronikavému zlepšení kognitivních funkcí. Tomu kroměabstinence pomáhají vysoké dávky vitaminu B1, energická léčba odvykacího stavu, trénink paměti, zvládání stresua depresí (např. za pomoci relaxačních technik), vyvážený způsob života a nootropní léky. Výskyt okének motivujek abstinenci, zvláště, když se s tímto tématem psychoterapeuticky pracuje.

Klíčová slova:
alkoholová okénka, kognitivní funkce, léčba závislosti.


Alcohol-related Amnesia („Blackout“) in Broader Perspective

Alcohol-related amnesia („blackout“) is a common even in people who are not alcohol dependent. The averageduration of simple alcohol–induced amnesia in our alcohol dependent male patients was almost 8 hours (7,96,SD=23,96). Alcohol–induced amnesia is considered to be a risk factor for long-term impairment of cognitivefunctions, if alcohol abuse continues. On the other hand cognitive functions in alcohol dependent personswho abstainfrom alcohol often improve remarkably because of reorganisation and restoration of neuronal networks. This processcan be enhanced by vitamin B1, appropriate treatment of withdrawal syndrome, memory training, coping with stressand depression (relaxation techniques can be used), balanced life-style, and nootropic drugs.Alcohol-related amnesiaoften motivates alcohol dependent patients to overcome their problem, especially if it is appropriately used inpsychotherapy.

Key words:
alcohol-related amnesia, blackout, duration, cognitive functions, treatment.


Autoři: K. Nešpor
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 861-862
Kategorie: Články

Souhrn

Alkoholová okénka se vyskytují i u osob, které nejsou závislé na alkoholu. Trvání průměrného okénka činilo v našemsouboru mužů závislých na alkoholu v téměř 8 hodin (7,96, SD=23,96). Výskyt alkoholových okének je rizikovýmfaktorem trvalých poruch paměti v případě pokračujícího pití alkoholu. Vlivem reorganizace neuronové sítěa neurogenezedochází u většiny závislých při abstinenci k pronikavému zlepšení kognitivních funkcí. Tomu kroměabstinence pomáhají vysoké dávky vitaminu B1, energická léčba odvykacího stavu, trénink paměti, zvládání stresua depresí (např. za pomoci relaxačních technik), vyvážený způsob života a nootropní léky. Výskyt okének motivujek abstinenci, zvláště, když se s tímto tématem psychoterapeuticky pracuje.

Klíčová slova:
alkoholová okénka, kognitivní funkce, léčba závislosti.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa