Tuberkulóza u pacientů s chronickým selháním ledvin


Tuberkulóza u pacientů s chronickým selháním ledvin

Východisko.
Pacienti s chronickým selháním ledvin patří do skupiny, u které je popisováno zvýšené riziko výskytutuberkulózy.Metody a výsledky. V retrospektivní studii byl analyzován výskyt tuberkulózy u pacientů, kteří byli léčeni dialýzouna Interním oddělení Strahov 1. LF UK a VFN v Praze pro chronické selhání ledvin, zemřeli a byli pitváni v letech1991–2000. Aktivní tuberkulóza byla zjištěna u 11 pacientů z 275 zemřelých, tj. u 4 %. Jednalo se o 4 muže a 7 ženve věku 56–84 let v době úmrtí. Potvrdili jsme zvýšené riziko výskytu tuberkulózy v našem souboru oproti ostatnípopulaci. U 2 pacientů byla tuberkulóza potvrzena před smrtí, u 3 na ni bylo vysloveno podezření. Ve zbývajícíchpřípadech byla diagnóza stanovena až při pitvě. Oproti nedialyzované populaci, kde převažuje plicní forma (v Českérepublice 75 %), dominovaly v našem souboru mimoplicní formy – 9 pacientů, tj. 81,8 %, mělo některou z mimoplicníchforem tuberkulózy. Miliární rozsev byl zjištěn u 8 nemocných (72,7 %). Vzhledem k tomu, že příznakytuberkulózy jsou nespecifické a nejsou patognomonické, docházelo k překrytí příznaků tuberkulózy jinými, jiždiagnostikovanými onemocněními polymorbidních nemocných. Velkým problémem je malá úspěšnost včasnéhorozpoznání tuberkulózy. Ukazuje se, že je velmi obtížné, a to i v případě, že se na tuberkulózu myslí, ji jednoznačněprokázat.Závěry. V diferenciálně diagnostických rozvahách je nutno vždy vzít v úvahu možnost onemocnění tuberkulózou.Ve vyšetřovacím algoritmu je nutno zaměřit se nejen na plicní, ale i mimoplicní formy tuberkulózy.

Klíčová slova:
chronické selhání ledvin, tuberkulóza, diagnostika.


Tuberculosis in End Stage Renal Disease Patients

Background.
In a retrospective study we analysed the incidence of tuberculosis (tb) in end-stage renal diseasepatients undergoing dialysis treatment at the Department of Medicine Strahov, General University Hospital,1st Medical Faculty, Charles University, Prague. Study included patients who died and were autopsied from 1991 till2000.Methods and Results. Active tb was found in 11 cases (4 men and 7 women, age 56 to 84 years) from the total of275 patients, i.e. in 4%. The results confirmed the increased risk of tb in our group as compared to general population.Tuberculosis was diagnosed of in 2 patients before they died and in 3 patients there was a suspicion of tb before thedeath. In 6 cases tb was found during autopsy. Unlike the non-dialysed population, where pulmonary tb has thehighest incidence (in Czech republic 75 %), in the studied group extrapulmonary forms of tb were predominant (9patients, i.e. 81.8 % had some form of extrapulmonary tb). Miliary tb was found in 8 cases (72.7 %). Because thesymptoms of tb are unspecific and they are not pathognomonic, they were masked by other, already known diseasesin patients with multiple co-morbidities. The low number of cases of tb diagnosed before death represents a seriousproblem. Obviously, it is difficult to prove tb unambiguously, even when such possibility is taken into account.Conclusions. In differential diagnosis, we always have to bear in mind the possibility of the patient having tb. Inexamination algorithm we have to concentrate on both pulmonary and extra-pulmonary forms of tb.

Key words:
chronic renal failure, tuberculosis, diagnosis.


Autoři: M. Válek;  S. Sulková;  A. Slováková 1;  M. Drobílková;  M. Ságová
Působiště autorů: Interní oddělení Strahov 1. LF UK a VFN, Praha11. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 271-275
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Pacienti s chronickým selháním ledvin patří do skupiny, u které je popisováno zvýšené riziko výskytutuberkulózy.Metody a výsledky. V retrospektivní studii byl analyzován výskyt tuberkulózy u pacientů, kteří byli léčeni dialýzouna Interním oddělení Strahov 1. LF UK a VFN v Praze pro chronické selhání ledvin, zemřeli a byli pitváni v letech1991–2000. Aktivní tuberkulóza byla zjištěna u 11 pacientů z 275 zemřelých, tj. u 4 %. Jednalo se o 4 muže a 7 ženve věku 56–84 let v době úmrtí. Potvrdili jsme zvýšené riziko výskytu tuberkulózy v našem souboru oproti ostatnípopulaci. U 2 pacientů byla tuberkulóza potvrzena před smrtí, u 3 na ni bylo vysloveno podezření. Ve zbývajícíchpřípadech byla diagnóza stanovena až při pitvě. Oproti nedialyzované populaci, kde převažuje plicní forma (v Českérepublice 75 %), dominovaly v našem souboru mimoplicní formy – 9 pacientů, tj. 81,8 %, mělo některou z mimoplicníchforem tuberkulózy. Miliární rozsev byl zjištěn u 8 nemocných (72,7 %). Vzhledem k tomu, že příznakytuberkulózy jsou nespecifické a nejsou patognomonické, docházelo k překrytí příznaků tuberkulózy jinými, jiždiagnostikovanými onemocněními polymorbidních nemocných. Velkým problémem je malá úspěšnost včasnéhorozpoznání tuberkulózy. Ukazuje se, že je velmi obtížné, a to i v případě, že se na tuberkulózu myslí, ji jednoznačněprokázat.Závěry. V diferenciálně diagnostických rozvahách je nutno vždy vzít v úvahu možnost onemocnění tuberkulózou.Ve vyšetřovacím algoritmu je nutno zaměřit se nejen na plicní, ale i mimoplicní formy tuberkulózy.

Klíčová slova:
chronické selhání ledvin, tuberkulóza, diagnostika.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa