CEACAM1 – méně známý člen rodinykarcinoembryonálního antigenu


CEACAM1 – méně známý člen rodinykarcinoembryonálního antigenu

CEACAM1 (carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1) je transmembránový glykoprotein, patřícído rodiny karcinoembryonálního antigenu (CEA family) a superrodiny imunoglobulinů (immunoglobulin superfamily).V tkáních se vyskytuje především v apikálních doménách polarizovaných epitelií, leukocytech a endotelu.Vzhledem k této poměrně široké tkáňové distribuci se výzkum intenzivně zaměřuje na studium biologických funkcíCEACAM1. Strukturální a funkční analýzy ukázaly, že extracelulární doména CEACAM1 se účastní buněčné adheze,zatímco cytoplazmatická doména je zodpovědná za inhibici buněčného růstu a signální transdukci. Na rozdíl odkarcinoembryonálního antigenu (CEA), který bývá vysoce exprimován u adenokarcinomů, je exprese CEACAM1u mnoha tumorů snížena a experimentálně byla potvrzena jeho role při supresi nádorového růstu. CEACAM1 se téžpodílí na regulaci plazmatických hladin inzulínu a jeho účinků, působí jako promotor krystalizace cholesterolu vežluči a konečně jako vazebný receptor pro některé bakterie u člověka a pro virus hepatitidy u myši.

Klíčová slova:
CEACAM1, karcinoembryonální antigen, nádor, signální transdukce, inzulín, cholelitiáza, adheze.


CEACAM1 – the Less Known Member of Carcinoembryonic Antigen Family

CEACAM1 (carcinoembryonic antigen-related cell adhesionmolecule 1) is a transmembrane glycoprotein belongingto the carcinoembryonic antigen (CEA) family and immunoglobulin superfamily. It is localized mainly in the apicaldomains of polarized epithelia, leukocytes and endothelia. With respect to this wide tissue distribution the researchis focused on the study of its biological functions. Structural and functional analyses show that the extracellulardomain of CEACAM1 participates in homotypic and heterotypic adhesion, whereas the cytoplasmic domain takespart in cell growth inhibition and signal transduction. Whereas CEA is highly expressed in adenocarcinomas,CEACAM1 expression is down regulated in many tumors and its tumor-supressive function was confirmed.CEACAM1 also takes part in insulin metabolism, acts as a promotor of cholesterol crystallization and serves as abinding receptor for certain bacterial strains in humans as well as hepatitis virus in mice.

Key words:
CEACAM1, carcinoembryonic antigen, tumor, signal transduction, insulin, cholelithiasis, adhesion.


Autoři: L. Muchová 1;  L. Vítek 1;  M. Jirsa 2
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha3Laboratoř experimentální hepatologie Centra experimentální medicíny IKEM, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 259-263
Kategorie: Články

Souhrn

CEACAM1 (carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1) je transmembránový glykoprotein, patřícído rodiny karcinoembryonálního antigenu (CEA family) a superrodiny imunoglobulinů (immunoglobulin superfamily).V tkáních se vyskytuje především v apikálních doménách polarizovaných epitelií, leukocytech a endotelu.Vzhledem k této poměrně široké tkáňové distribuci se výzkum intenzivně zaměřuje na studium biologických funkcíCEACAM1. Strukturální a funkční analýzy ukázaly, že extracelulární doména CEACAM1 se účastní buněčné adheze,zatímco cytoplazmatická doména je zodpovědná za inhibici buněčného růstu a signální transdukci. Na rozdíl odkarcinoembryonálního antigenu (CEA), který bývá vysoce exprimován u adenokarcinomů, je exprese CEACAM1u mnoha tumorů snížena a experimentálně byla potvrzena jeho role při supresi nádorového růstu. CEACAM1 se téžpodílí na regulaci plazmatických hladin inzulínu a jeho účinků, působí jako promotor krystalizace cholesterolu vežluči a konečně jako vazebný receptor pro některé bakterie u člověka a pro virus hepatitidy u myši.

Klíčová slova:
CEACAM1, karcinoembryonální antigen, nádor, signální transdukce, inzulín, cholelitiáza, adheze.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa