Hladiny leptinu u pacientek s restriktivnía purgativní formou mentální anorexie


Hladiny leptinu u pacientek s restriktivnía purgativní formou mentální anorexie

Východisko.
Mentální anorexie je onemocnění velmi často s chronickým průběhem. Podle typu poruchy příjmupotravy se mentální anorexie dělí na typ restriktivní, pro který je charakteristické výrazné omezování příjmu potravya typ purgativní typ, kde je typické střídání hladovění s epizodami přejídání s uměle vyvolaným zvracením.Metody a výsledky. Cílem této studie bylo porovnání sérových koncentrací adipocytárního hormonu leptinu, hladincholesterolu, triacylglycerolů, tělesné hmotnosti, body mass indexu a poměru sérových koncentrací leptinu k bodymass indexu u pacientek s restriktivní a purgativní formou mentální anorexie. Pacientky s restriktivní formouonemocnění měly oproti purgativní formě signifikantně nižší tělesnou hmotnost (37,79±3,93 vs 49,63±9,84 kg,p

Klíčová slova:
leptin, restriktivní typ mentální anorexie, purgativní typ mentální anorexie, body mass index.


Leptin Serum Levels in Patients with Restrictive and Purgative Formsof Anorexia Nervosa

Background.
Anorexia nervosa is an eating disorder with typically chronic course. Two subtypes of anorexia nervosahave been described based on the pattern of eating behavior. Restrictive form of anorexia nervosa is characterizedby chronically decreased food intake, while the purgative subtype typically consists of alternating episodes of fastingand overnutrition with factitious vomiting.Methods and Results. The aim of this study was to compare anthropometric parameters, serum levels of fat-derivedhormone leptin, cholesterol, triacylglycerols and serum leptin/body mass index ratio in patients with restrictive andpurgative subtypes of anorexia nervosa respectively. Significantly lower body weight (37,79±3,93 vs. 49,63±9,84kg, p

Key words:
leptin, restrictive type of anorexia nervosa, purgative type of anorexia nervosa, body mass index.


Autoři: J. Pařízková;  J. Křížová;  J. Jiskra;  H. Papežová 1;  M. Haluzík
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha1Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 289-291
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Mentální anorexie je onemocnění velmi často s chronickým průběhem. Podle typu poruchy příjmupotravy se mentální anorexie dělí na typ restriktivní, pro který je charakteristické výrazné omezování příjmu potravya typ purgativní typ, kde je typické střídání hladovění s epizodami přejídání s uměle vyvolaným zvracením.Metody a výsledky. Cílem této studie bylo porovnání sérových koncentrací adipocytárního hormonu leptinu, hladincholesterolu, triacylglycerolů, tělesné hmotnosti, body mass indexu a poměru sérových koncentrací leptinu k bodymass indexu u pacientek s restriktivní a purgativní formou mentální anorexie. Pacientky s restriktivní formouonemocnění měly oproti purgativní formě signifikantně nižší tělesnou hmotnost (37,79±3,93 vs 49,63±9,84 kg,p

Klíčová slova:
leptin, restriktivní typ mentální anorexie, purgativní typ mentální anorexie, body mass index.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa