Solubilní adhezní molekuly u pacienteks karcinomem mammy


Solubilní adhezní molekuly u pacienteks karcinomem mammy

Východisko.
Sérové koncentrace některých solubilních adhezních molekul (např. ICAM-I nebo E-selektinu) mohoubýt u pacientek s karcinomem mammy (zejména ve fázi generalizace) zvýšeny a mohou mít vztah k riziku generalizaceonemocnění a k prognóze nemocných. Cílem naší práce bylo stanovit u pacientek s karcinomem mammya klinickým stadiem 0-IV před zahájením hormonální léčby a/nebo chemoterapie sérové koncentrace několikasolubilních adhezních molekul (solubilního E-selektinu a P-selektinu, ICAM-1, VCAM-1 a CD44s) s cílem zjistit,zda se koncentrace těchto parametrů liší mezi jednotlivými klinickými stadii karcinomu mammy a zda dochází kezměně některých z těchto parametrů po zahájení hormonální léčby a/nebo chemoterapie.Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno celkem 59 žen s karcinomem mammy ve stadiu 0-IV, středního věku 62 let, 47pacientek bylo po menopauze. Ve stadiu 0 byla jedna pacientka, ve stadiu I bylo 10 pacientek, ve stadiu IIA 24pacientek, ve stadiu IIB 11 pacientek, ve stadiu III 5 pacientek a ve stadiu IV 8 pacientek. Koncentrace solubilníhoE-selektinu, P-selektinu, ICAM-1, VCAM-1 a CD44 (standardní varianty) byly stanoveny v séru pacientek s karcinomemmammy metodou ELISA pře zahájením hormonální terapie a/nebo chemoterapie a 3 a 12 měsíců po jejímzahájení. Pacientky s karcinomem mammy (i bez známek generalizace) měly ve srovnání s kontrolami zvýšenésérové koncentrace solubilního E-selektinu, P-selektinu, ICAM-1 a standardní formy CD44. Rok po zahájení terapiesérové koncentrace E-selektinu, ICAM-1 a také VCAM-1 významně poklesly. Sérové koncentrace solubilníchadhezních molekul korelovaly mezi sebou, s koncentracemi solubilních receptorů pro TNF a IL-2 a některýmiproteiny akutní fáze (CRP a orosomukoidem).Závěry. Sérové koncentrace některých solubilních adhezních molekul (E-selektinu, P-selektinu, ICAM-1 a CD44s)jsou u některých pacientek s karcinomem mammy zvýšeny a klesají po zahájení hormonální léčby a/nebo chemoterapie.Teprve další studie sledující větší počty nemocných s karcinomem mammy dlouhodobě umožní definitivníodpověď na otázku, zda by některý z těchto faktorů, např. solubilní P-selektin (nebo jejich kombinace), mohl býtu karcinomu mammy klinicky použitelným prognostickým markerem a/nebo markerem aktivity onemocnění.

Klíčová slova:
karcinom prsu, adhezní molekuly, E-selektin, P-selektin, ICAM-1, VCAM-1, CD44.


Soluble Adhesion Molecules in Patients with Breast Cancer

Background.
Serum levels of some soluble adhesion molecules (e.g. ICAM-1, or E-selectin) are higher in somepatients with breast cancer (especially metastatic) compared to controls. They bring about the increased risk ofdeveloping metastases and they can negatively influence the prognosis of patients. The aim of our study was to assessthe serumlevels of several soluble adhesionmolecules (soluble E-selectin, P-selectin, ICAM-1,VCAM-1 andCD44s)in patients with breast cancer in clinical stage 0-IV before the beginning of hormonal therapy and/or chemotherapy.We wanted to find out if these parameters differ between various stages of breast cancer and if their levels areinfluenced by the therapy.Methods and Results. We examined 59 mostly postmenopausal patients with breast cancer in clinical stage 0-IV(mean age was 62 years). One patient was in stage 0, 10 patients were in stage I, 24 patients were in stage IIA, 11patients were in stage IIB, 5 patients were in stage III and 8 patients were in stage IV. Serum levels of solubleE-selectin, P-selectin, ICAM-1, VCAM-1 and standard form of CD44 were assessed using ELISA in sera of patientswith breast cancer before the institution of hormonal therapy and/or chemotherapy and 3 and 12 months after thebeginning of therapy. Compared to controls, patients with (metastatic and also non-metastatic) breast cancer beforethe beginning of therapy had higher serum levels of soluble E-selectin, P-selectin, ICAM-1 and standard form ofCD44. Serum levels of E-selectin, ICAM-1 and also VCAM-1 significantly decreased one year after the beginningof therapy. Serum levels of soluble adhesion molecules mutually correlated and they also correlated with serumlevels of soluble TNF and IL-2 receptors and some acute phase proteins (CRP and orosomucoid).Conclusions. Serum levels of some soluble adhesion molecules (E-selectin, P-selectin, ICAM-1 and CD44s) werehigher in some patients with breast cancer and decreased again after hormonal therapy and/or chemotherapy. Onlylarger studies with longer follow-up may imply if any of these parameters (e.g. soluble P-selectin), or theircombination may become useful marker of activity and/or outcome.

Key words:
breast cancer, adhesion molecules, E-selectin, P-selectin, ICAM-1, VCAM-1, CD44.


Autoři: P. Tesařová 1;  J. Kvasnička;  A. Umlaufová;  J. Homolková;  M. Kalousová 2;  V. Tesař
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha2Ústav klinické biochemie 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 292-299
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Sérové koncentrace některých solubilních adhezních molekul (např. ICAM-I nebo E-selektinu) mohoubýt u pacientek s karcinomem mammy (zejména ve fázi generalizace) zvýšeny a mohou mít vztah k riziku generalizaceonemocnění a k prognóze nemocných. Cílem naší práce bylo stanovit u pacientek s karcinomem mammya klinickým stadiem 0-IV před zahájením hormonální léčby a/nebo chemoterapie sérové koncentrace několikasolubilních adhezních molekul (solubilního E-selektinu a P-selektinu, ICAM-1, VCAM-1 a CD44s) s cílem zjistit,zda se koncentrace těchto parametrů liší mezi jednotlivými klinickými stadii karcinomu mammy a zda dochází kezměně některých z těchto parametrů po zahájení hormonální léčby a/nebo chemoterapie.Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno celkem 59 žen s karcinomem mammy ve stadiu 0-IV, středního věku 62 let, 47pacientek bylo po menopauze. Ve stadiu 0 byla jedna pacientka, ve stadiu I bylo 10 pacientek, ve stadiu IIA 24pacientek, ve stadiu IIB 11 pacientek, ve stadiu III 5 pacientek a ve stadiu IV 8 pacientek. Koncentrace solubilníhoE-selektinu, P-selektinu, ICAM-1, VCAM-1 a CD44 (standardní varianty) byly stanoveny v séru pacientek s karcinomemmammy metodou ELISA pře zahájením hormonální terapie a/nebo chemoterapie a 3 a 12 měsíců po jejímzahájení. Pacientky s karcinomem mammy (i bez známek generalizace) měly ve srovnání s kontrolami zvýšenésérové koncentrace solubilního E-selektinu, P-selektinu, ICAM-1 a standardní formy CD44. Rok po zahájení terapiesérové koncentrace E-selektinu, ICAM-1 a také VCAM-1 významně poklesly. Sérové koncentrace solubilníchadhezních molekul korelovaly mezi sebou, s koncentracemi solubilních receptorů pro TNF a IL-2 a některýmiproteiny akutní fáze (CRP a orosomukoidem).Závěry. Sérové koncentrace některých solubilních adhezních molekul (E-selektinu, P-selektinu, ICAM-1 a CD44s)jsou u některých pacientek s karcinomem mammy zvýšeny a klesají po zahájení hormonální léčby a/nebo chemoterapie.Teprve další studie sledující větší počty nemocných s karcinomem mammy dlouhodobě umožní definitivníodpověď na otázku, zda by některý z těchto faktorů, např. solubilní P-selektin (nebo jejich kombinace), mohl býtu karcinomu mammy klinicky použitelným prognostickým markerem a/nebo markerem aktivity onemocnění.

Klíčová slova:
karcinom prsu, adhezní molekuly, E-selektin, P-selektin, ICAM-1, VCAM-1, CD44.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa