Dědičné poruchy glykosylace proteinů typ Ia:klinická, biochemická a molekulární charakteristikau dvou sourozenců s hypoplazií mozečku


Dědičné poruchy glykosylace proteinů typ Ia:klinická, biochemická a molekulární charakteristikau dvou sourozenců s hypoplazií mozečku

Východisko.
Dědičné poruchy glykosylace proteinů způsobené poruchou tvorby N-glykanů představují rozsáhlouskupinu metabolických onemocnění, která se označuje jako syndrom CDG. V našem sdělení předkládáme výsledkyklinických, metabolických a molekulárních vyšetření u dvou sourozenců s CDG syndromem typ Ia.Metody a výsledky. Asialované a nízkosialované transferiny v séru byly analyzovány pomocí turbidimetrickéimunoeseje a izoelektrické fokusace. Gen pro fosfomannomutázu 2 (PMM2) byl studován cyklickým sekvenováním.Zvýšené zastoupení asialo- a nízkosialovaných transferinů v séru bylo zjištěno u dvou sourozenců s vpáčenýmibradavkami, neprospíváním, strabismem, svalovou hypotonií, ataxií, epilepsií, mikrocefalií, hypoplazií mozečkua psychomotorickou retardací. Obě děti měly zvýšené aktivity aminotransferáz, arylsulfatázy A a β-glukuronidázyv séru a sníženou aktivitu α-mannosidázy v leukocytech. Obě děti měly sníženou koncentraci faktoru XI a proteinuS, jedno dítě mělo i sníženou koncentraci antitrombinu III a proteinu C. Molekulární analýzy ukázaly, že obě dětijsou „smíšení heterozygoti“ pro „missense mutace“ 422G>A a 357C>A v genu pro PMM 2 a současně i nositelipolymorfizmu IVS5+19 C→T v intronu za exonem 5 v homozygotní formě a polymorfizmem IVS5+22 T→Av heterozygotní formě.Závěry. Prognóza dětí se syndromem CDG Ia není příznivá. Skríninkovou metodou pro diagnostiku CDG syndromuje stanovení spektra sérových asialovaných a nízkosialovaných transferinů. Pro potvrzení diagnózy a upřesnění,o který typ onemocnění se jedná, jsou nutná enzymatická a/nebo molekulární vyšetření.

Klíčová slova:
CDG Ia, psychomotorická retardace, vpáčené bradavky, hypoplazie mozečku.


Congenital Disorders of Glycosylation Type Ia: Clinical, Biochemicaland Molecular Analyses in Two Siblings with Cerebellar Hypoplasia

Backround.
Congenital disorders of glycosylation (CDG syndrome) represent a newly delineated group of inheriteddiseases of glycoprotein synthesis. We present results of biochemical and molecular analyses in two Czech patientswith CDG Ia syndrome.Methods andResults. Serumconcentrations of the nonglycosylated and hypoglycosylated transferrinweremeasuredusing turbidimetric immunoassay. In positive patients, the isoelectric focusing of serum transferrin and molecularanalyses of the gene for phosphomannomutase 2 were performed. The disease manifested in both children in infancywith failure to thrive, inverted nipples, strabismus, epilepsy, muscle hypotonia, microcephaly, psychomotor retardationand hypoplasia of the cerebellum. The biochemical investigation revealed elevated liver enzymes, lowconcentration of factor XI and protein S. In one child lower concentration of the antithrombin III and protein C werefound. Activities of arylsulfatase A and β-glucuronidase in serum were higher and activity of α-mannosidase inleucocytes was lower in comparison with controls. Molecular analyses revealed that both children are compoundheterozygotes for the mutation 422G>A and 357C>A in gene for phosphomanomutase 2. Both siblings are alsohomozygotes for polymorfism IVS5+19 C →T and heterozygygotes for polymorfism IVS5+22 T→A.Conclusions, The prognosis of children with CDG Ia is unfavourable. Enzymatic and/or molecular studies arenecessary for genetic counselling and the prenatal diagnosis.

Key words:
CDG Ia, psychomotor retardation, failure to thrive, cerebellar hypoplasia.


Autoři: T. Honzík;  E. Maloňová;  H. Hansíková;  R. Rosipal;  H. Poupětová 1;  P. Martásek;  J. Zeman
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství a Centrum integrované genomiky 1. LF UK a VFN, Praha 1Ústav dědičných poruch metabolizmu 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 276-279
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Dědičné poruchy glykosylace proteinů způsobené poruchou tvorby N-glykanů představují rozsáhlouskupinu metabolických onemocnění, která se označuje jako syndrom CDG. V našem sdělení předkládáme výsledkyklinických, metabolických a molekulárních vyšetření u dvou sourozenců s CDG syndromem typ Ia.Metody a výsledky. Asialované a nízkosialované transferiny v séru byly analyzovány pomocí turbidimetrickéimunoeseje a izoelektrické fokusace. Gen pro fosfomannomutázu 2 (PMM2) byl studován cyklickým sekvenováním.Zvýšené zastoupení asialo- a nízkosialovaných transferinů v séru bylo zjištěno u dvou sourozenců s vpáčenýmibradavkami, neprospíváním, strabismem, svalovou hypotonií, ataxií, epilepsií, mikrocefalií, hypoplazií mozečkua psychomotorickou retardací. Obě děti měly zvýšené aktivity aminotransferáz, arylsulfatázy A a β-glukuronidázyv séru a sníženou aktivitu α-mannosidázy v leukocytech. Obě děti měly sníženou koncentraci faktoru XI a proteinuS, jedno dítě mělo i sníženou koncentraci antitrombinu III a proteinu C. Molekulární analýzy ukázaly, že obě dětijsou „smíšení heterozygoti“ pro „missense mutace“ 422G>A a 357C>A v genu pro PMM 2 a současně i nositelipolymorfizmu IVS5+19 C→T v intronu za exonem 5 v homozygotní formě a polymorfizmem IVS5+22 T→Av heterozygotní formě.Závěry. Prognóza dětí se syndromem CDG Ia není příznivá. Skríninkovou metodou pro diagnostiku CDG syndromuje stanovení spektra sérových asialovaných a nízkosialovaných transferinů. Pro potvrzení diagnózy a upřesnění,o který typ onemocnění se jedná, jsou nutná enzymatická a/nebo molekulární vyšetření.

Klíčová slova:
CDG Ia, psychomotorická retardace, vpáčené bradavky, hypoplazie mozečku.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa