Zánětlivé mechanizmy ve vzniku a progresiaterosklerózy


Zánětlivé mechanizmy ve vzniku a progresiaterosklerózy

Teorie vzniku a rozvoje aterosklerózy byly v posledních desetiletích doplněny podrobnějším pochopením zúčastněnýchimunitních dějů. Článek se zabývá rolí makrofágů, příčinami jejich aktivace, cytokiny, T lymfocyty. Projevemzvýšené aktivace imunitního systému jsou zvýšené bazální koncentrace C-reaktivního proteinu a dalších reaktantůakutní fáze, jejichž význam byl prokázán i ve velkých epidemiologických studiích. Příčiny vzniku tohoto tzv.subklinického zánětu mohou být různorodé: poškození akutním zánětem, chronické infekce, autoimunitní poškození(Hsp60). Závěr článku je věnován genetickým podkladům změněné reaktivity imunitního systému, jejichž výzkumv současné době probíhá.

Klíčová slova:
ateroskleróza, zánět, imunitní systém, rizikové faktory, infekce, genetika.


Inflammatory Mechanisms in the Genesis and Progression of Atherosclerosis

Recent studies have proved the importance of immune mechanisms participating in the genesis and progression ofatherosclerosis. This review depicts the role of macrophages and the mode of their activation, the part of cytokinesand T lymphocytes. Elevation of C-reactive protein and other acute phase reactants is a newly discovered characteristicof the atherosclerotic process, and their importance has been demonstrated in extensive epidemiologicaltrials. It is now recognized that subclinical inflammation (as a consequence of an activation of immune system) canbe caused by several factors: damage by acute inflammation, chronic infections, autoimmune damage (Hsp60).Genetic determination of the immune system reactivity has been intensively studied.

Key words:
atherosclerosis, inflammation, immune system, risk factors, infection, genetics.


Autoři: A. Dvořáková;  R. Poledne
Působiště autorů: Centrum experimentálního výzkumu srdce a cév IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 70-74
Kategorie: Články

Souhrn

Teorie vzniku a rozvoje aterosklerózy byly v posledních desetiletích doplněny podrobnějším pochopením zúčastněnýchimunitních dějů. Článek se zabývá rolí makrofágů, příčinami jejich aktivace, cytokiny, T lymfocyty. Projevemzvýšené aktivace imunitního systému jsou zvýšené bazální koncentrace C-reaktivního proteinu a dalších reaktantůakutní fáze, jejichž význam byl prokázán i ve velkých epidemiologických studiích. Příčiny vzniku tohoto tzv.subklinického zánětu mohou být různorodé: poškození akutním zánětem, chronické infekce, autoimunitní poškození(Hsp60). Závěr článku je věnován genetickým podkladům změněné reaktivity imunitního systému, jejichž výzkumv současné době probíhá.

Klíčová slova:
ateroskleróza, zánět, imunitní systém, rizikové faktory, infekce, genetika.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa