Parametry kostního metabolizmu u pacientůs různým stupněm poškození funkce ledvin


Parametry kostního metabolizmu u pacientůs různým stupněm poškození funkce ledvin

Východisko.
Při chronickém selhání ledvin je vážně narušen kalciofosfátový metabolizmus. Důsledkem je onemocněnískeletu – renální osteopatie. Pokročilé formy tohoto onemocnění jsou obtížně léčitelné. Cílem této srovnávacístudie je sledovat závislost parametrů kostního metabolizmu (kalcitriol, kalcidiol, parathormon, kalcitonin, osteokalcin,Pi, Ca-celkové i ionizované a další) na stupni snížení funkce ledvin.Metody a výsledky. Do studie byly zařazeny následující 3 soubory pacientů: A – pacienti s chronickým selhánímledvin, léčení hemodialýzou (Ckreat=0,07±0,02ml/s, n=21, věk 71,0±10,6 let); B – pacienti se sníženou funkcí ledvin,dosud nedialyzovaní (Ckreat=0,33±0,05 ml/s, n=19, věk 65,0±9,6 let); C – pacienti bez poruchy funkce ledvin(Ckreat=1,45±0,12 ml/s, n=16, věk 85,2±4,7 let). Koncentrace kalcidiolu (µg/l) se u jednotlivých souborů významněnelišily (A: 11,3±4,7, B: 10,7±8,2, C: 11,7±5,7, referenční meze RM: 8,9–46,7). Naopak, koncentrace kalcitriolu(ng/l) byly statisticky významně odlišné (A: 1,7±2,8, B: 17,6±12,4, C: 30,6±9,1. p

Klíčová slova:
renální osteopatie, chronické selhání ledvin, kostní markery, kalcitriol, kalcidiol, parathormon,metabolická acidóza.


Parameters of BoneMetabolism in Patients with Renal Function Impairmentsof Various Degrees

Background.
Patientswith renal failure frequently have their calciumand phosphate metabolismseriously disrupted.It may result in a skeletal malady – the renal osteopathy. Late forms of this syndrome are difficult to cure. The aimof this comparative study is to follow the relation between parameters of the bone metabolism (calcitriol, calcidiol,parathormone, calcitonin, osteocalcin, Pi, Ca – total or ionised, and others) and the degree of deterioration of thekidney function.Methods and Results. Three groups of patientswere included into the study: A – hemodialyzed patients with chronicrenal failure (Ccreat=0.07±0.02 ml/s, n=21, age 71.0±10.6 years); B – not dialyzed patients with decreased renalfunction (Ccreat=0.33±0.05ml/s, n=19, age 65.0±9.6 years); C– patientswith normal renal function (Ccreat=1.45±0.12ml/s, n=16, age 85.2±4.7 years). Calcidiol concentration [µg/l] did not differ in individual groups (A:11.3±4.7,B:10.7±8.2, C:11.7±5.7, reference limits RM:8.9–46.7). In contrast, calcitriol concentration [ng/l] was statisticallydifferent in all studied groups (A:1.7±2.8, B:17.6±12.4, C:30.6±9.1, p

Key words:
renal osteopathy, chronic renal failure, bone markers, calcitriol, calcidiol, parathormone, metabolicacidosis.


Autoři: M. Fořtová;  S. Sulková;  J. Uhrová 1;  T. Zima 1;  P. Schneiderka 2
Působiště autorů: Interní oddělení Strahov 1. LF UK a VFN, Praha 1Ústav klinické biochemie 1. LF UK a VFN, Praha 2Oddělení konsolidovaných laboratoří FN, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 112-116
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Při chronickém selhání ledvin je vážně narušen kalciofosfátový metabolizmus. Důsledkem je onemocněnískeletu – renální osteopatie. Pokročilé formy tohoto onemocnění jsou obtížně léčitelné. Cílem této srovnávacístudie je sledovat závislost parametrů kostního metabolizmu (kalcitriol, kalcidiol, parathormon, kalcitonin, osteokalcin,Pi, Ca-celkové i ionizované a další) na stupni snížení funkce ledvin.Metody a výsledky. Do studie byly zařazeny následující 3 soubory pacientů: A – pacienti s chronickým selhánímledvin, léčení hemodialýzou (Ckreat=0,07±0,02ml/s, n=21, věk 71,0±10,6 let); B – pacienti se sníženou funkcí ledvin,dosud nedialyzovaní (Ckreat=0,33±0,05 ml/s, n=19, věk 65,0±9,6 let); C – pacienti bez poruchy funkce ledvin(Ckreat=1,45±0,12 ml/s, n=16, věk 85,2±4,7 let). Koncentrace kalcidiolu (µg/l) se u jednotlivých souborů významněnelišily (A: 11,3±4,7, B: 10,7±8,2, C: 11,7±5,7, referenční meze RM: 8,9–46,7). Naopak, koncentrace kalcitriolu(ng/l) byly statisticky významně odlišné (A: 1,7±2,8, B: 17,6±12,4, C: 30,6±9,1. p

Klíčová slova:
renální osteopatie, chronické selhání ledvin, kostní markery, kalcitriol, kalcidiol, parathormon,metabolická acidóza.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa