VLIV AMIFOSTINU NA REDUKCI AKUTNÍ TOXICITY PŘIPROTINÁDOROVÉ MEGACHEMOTERAPII DĚTÍ


VLIV AMIFOSTINU NA REDUKCI AKUTNÍ TOXICITY PŘIPROTINÁDOROVÉ MEGACHEMOTERAPII DĚTÍ

Východisko.
Amifostin (WR-2721,Ethyol)je cytoprotektivní látka,která může redukovat toxicitu chemoterapie.Zkušenosti s aplikací amifostinu při megachemoterapii dětí nejsou velké.Cílemstudie je zhodnocení vlivu amifostinuna redukci akutní toxicity.Metody a výsledky.Jde o retrospektivní analýzu 72 pacientů,kterým jsme aplikovali 750 mg/m2amifostinu 15minut před každou dávkou cytostatik a každých 8 hodin,pokud byla cytostatika podávána kontinuálně,s kontrolnískupinou 72 pacientů.Transplantační režimy zahrnovaly melfalan,karboplatinu,cyklofosfamid,vepesid,busulfan,thiotepu a karmustin.Typ převáděného štěpu:periferní autologní progenitorové buňky 56 vs 29,kostní dřeň 8 vs 30,kombinace obou 8 vs 13.Nehematologická toxicita (srovnání všech stupňů):mukozitida p=0,047,hepatotoxicitap

Klíčová slova:
amifostin,megachemoterapie,redukce akutní toxicity.


Effect of Amifostine on the Acute Toxicity Reduction After Megachemo-therapy in Children

Background.
Amifostine (WR-2721,Ethyol)is a chemoprotective agent.There is little experiences with amifos-tine application in megachemotherapy in children.We evaluated amifostine effect on the reduction of the acutetoxicity.Methods and Results.Retrospective comparison of patients who received amifostine with the control group (72vs.72).Amifostine 750 mg/m2was given 15 minute before cytostatic dose and regularly each eight hours if weadministered cytostatics continuously.Megachemotherapy schedule included melfalan,carboplatin,cyklophospha-mid,vepesid,busulfan,thiotepa and karmustin.Type of graft:peripheral stem cells 56 vs.29,bone marrow 8 vs.30,combination 8 vs.13.Nonhematological toxicity:mucositis p=0.047,hepatotoxicity p

Key words:
amifostine,megachemotherapy,acute toxicity reduction.


Autoři: J. Válková;  J. Staňková;  P. Kavan;  E. Kabíčková;  P. Gajdoš;  J. Koutecký
Působiště autorů: Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 316-319
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Amifostin (WR-2721,Ethyol)je cytoprotektivní látka,která může redukovat toxicitu chemoterapie.Zkušenosti s aplikací amifostinu při megachemoterapii dětí nejsou velké.Cílemstudie je zhodnocení vlivu amifostinuna redukci akutní toxicity.Metody a výsledky.Jde o retrospektivní analýzu 72 pacientů,kterým jsme aplikovali 750 mg/m2amifostinu 15minut před každou dávkou cytostatik a každých 8 hodin,pokud byla cytostatika podávána kontinuálně,s kontrolnískupinou 72 pacientů.Transplantační režimy zahrnovaly melfalan,karboplatinu,cyklofosfamid,vepesid,busulfan,thiotepu a karmustin.Typ převáděného štěpu:periferní autologní progenitorové buňky 56 vs 29,kostní dřeň 8 vs 30,kombinace obou 8 vs 13.Nehematologická toxicita (srovnání všech stupňů):mukozitida p=0,047,hepatotoxicitap

Klíčová slova:
amifostin,megachemoterapie,redukce akutní toxicity.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa