SYSTÉM SLEDOVÁNÍ KVALITY,VÝSLEDKŮA NÁKLADŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE


SYSTÉM SLEDOVÁNÍ KVALITY,VÝSLEDKŮA NÁKLADŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE

V IKEM byla integrací informačních systémů vytvořena specializovaná forma datového skladu DataCube prosledování kvality,výsledků a nákladů zdravotní péče u kardiochirurgických operací.Použití Bayesova prediktivníhomodelu umožnilo rizikově stratifikovat operované pacienty.Tato predikce rizika dobře korelovala s vyúčtovanouzdravotní péčí.Tím se uvedený systém stává významným nástrojem podpory rozhodování při indikaci pacienta,který objektivizuje rozhodovací proces a umožňuje lépe identifikovat vysoce rizikové pacienty.

Klíčová slova:
datový sklad,riziková stratifikace,Bayesův teorém,podpora rozhodování,sledování kvality.


System of Quality,Outcomes and Cost Assessment of the Healthcare

Specialised form of database named DataCube for assessment of quality,outcomes and costs of the healthcare incardiac surgery was built at the Institute of Clinical and Experimental Medicine (IKEM).Risk stratification of patientswas done using Bayes predictive model.Such prediction well correlated with calculated costs.The results achievedpromise the system to become an important decision making tool,which may improve identification of high riskpatients.

Key words:
database,risk stratification,Bayes theorem,decision support,quality.


Autoři: L. Stejskal;  D. Hačkajlo;  K. Fi Lip;  J. Pirk;  J. Partiš
Působiště autorů: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 320-323
Kategorie: Články

Souhrn

V IKEM byla integrací informačních systémů vytvořena specializovaná forma datového skladu DataCube prosledování kvality,výsledků a nákladů zdravotní péče u kardiochirurgických operací.Použití Bayesova prediktivníhomodelu umožnilo rizikově stratifikovat operované pacienty.Tato predikce rizika dobře korelovala s vyúčtovanouzdravotní péčí.Tím se uvedený systém stává významným nástrojem podpory rozhodování při indikaci pacienta,který objektivizuje rozhodovací proces a umožňuje lépe identifikovat vysoce rizikové pacienty.

Klíčová slova:
datový sklad,riziková stratifikace,Bayesův teorém,podpora rozhodování,sledování kvality.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa