PSYCHIATRICKÁ PROBLEMATIKA V INTERNÍ PRAXIII. Část


PSYCHIATRICKÁ PROBLEMATIKA V INTERNÍ PRAXIII. Část

Druhá generace antipsychotik (= atypická antipsychotika) má řadu výhod hlavně z hlediska nízké afinity k extrapyramidovém systému. Jejich podávání však může vést k vedlejším účinkům, které mohou být problematické hlavně z pohledu interního lékaře. Je to zejména přírůstek hmotnosti a s tímto částečně související narušení lipidového a glukózového metabolizmu. V neposlední řadě některá atypická antipsychotika vedou k prodloužení QT intervalu se všemi dalšími možnými důsledky.

Klíčová slova:
antipsychotika, extrapyramidový systém, hmotnost, obezita, dopamin, diabetes mellitus, interval QT, komorové tachykardie.


Psychiatric Problems in the Internal Praxis. Part II.

The second generation of antipsychotic drugs (= atypical antipsychotics) have several advantages namely their low affinity to the extrapyramidal system. However, the administration of these drugs may bring about some side effects, which are particularly significant for the internal praxis. They include the weight gain and related impairment of the lipid and glucose metabolism. Some atypical antipsychotics can cause prolongation of the QT interval with all possible consequences.

Key words:
antipsychotics, extrapyramidal system, body mass, obesity, dopamine, diabetes mellitus, QT interval, ventricular tachycardia.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 547-550
Kategorie: Články

Souhrn

Druhá generace antipsychotik (= atypická antipsychotika) má řadu výhod hlavně z hlediska nízké afinity k extrapyramidovém systému. Jejich podávání však může vést k vedlejším účinkům, které mohou být problematické hlavně z pohledu interního lékaře. Je to zejména přírůstek hmotnosti a s tímto částečně související narušení lipidového a glukózového metabolizmu. V neposlední řadě některá atypická antipsychotika vedou k prodloužení QT intervalu se všemi dalšími možnými důsledky.

Klíčová slova:
antipsychotika, extrapyramidový systém, hmotnost, obezita, dopamin, diabetes mellitus, interval QT, komorové tachykardie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa