DERMATOLOGICKÁ EPIDEMIOLOGIE


DERMATOLOGICKÁ EPIDEMIOLOGIE

Jedna čtvrtina lidské populace v Evropě trpí kožnímu chorobami. Jejich léčení, klinické poznání, organizace dermatologické péče jsou v každé evropské zemi jiné a z toho plyne i veliká různost v úrovni poskytované péče i v zaměření dermatologického výzkumu. To vše ke škodě nemocných. Tuto situaci si dobře uvědomuje mnoho dermatologů, a proto se v rámci Evropské unie spojují, aby využili veliké aglomerace různých zkušeností, různých úrovní i nároků a vytvořili standardy přijatelné pro členy Evropské unie i pro její adepty. Jedním z důležitých úrovní i nároků a vytvořili standardy přijatelné pro členy Evropské unie i pro její adepty. Jedním z důležitých dermatologických sdružení je Evropské dermatologické fórum (EDF), které pozvalo 80 evropských dermatologických profesorů, aby uvážili současnou situaci a váhou svých osobností pomohli na svět „pravidlům dermatologické hry“, které by platily nejen v rámci oboru, ale byly současně nezanedbatelnou součástí jednání ministrů a zdravotnických komisí parlamentů. Prvním krokem na této nepříliš schůdné cestě je vydání dermatologické Bílé knihy a prvním bodem je vyjasnění epidemiologických poměrů v dermatologii.

Klíčová slova:
dermatologie, epidemiologie, EDF, organizace zdravotnictví.


Dermatological Epidemiology

One quarter of the human population in Europe suffers from skin diseases. The treatment, clinical research and the organization of dermatological praxis differ in each European country resulting high differences in the level of care and aims of the dermatological research. All that brings great disadvantage for patients. Many dermatologists see this situation and try to cooperate within the Euopean Union to utilize experience, individual levels and requirements in order to form standards acceptable for members of European community and for its adepts. One of the important dermatological societies is the European Dermatological Forum (EDF), which invited 80 European professors of dermatology to consider present situation and by the power of their eminency to introduce „codes of dermatological game“. These theses should be valid not only for dermatology but they may also become essential parts of negotiations of Ministers of Health and Health’s Committees of individual parliaments.

Key words:
dermatology, epidemiology, EDF, organization medicinal.


Autoři: P. Barták
Působiště autorů: Centrum elektronové mikroskopie - Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 551-552
Kategorie: Články

Souhrn

Jedna čtvrtina lidské populace v Evropě trpí kožnímu chorobami. Jejich léčení, klinické poznání, organizace dermatologické péče jsou v každé evropské zemi jiné a z toho plyne i veliká různost v úrovni poskytované péče i v zaměření dermatologického výzkumu. To vše ke škodě nemocných. Tuto situaci si dobře uvědomuje mnoho dermatologů, a proto se v rámci Evropské unie spojují, aby využili veliké aglomerace různých zkušeností, různých úrovní i nároků a vytvořili standardy přijatelné pro členy Evropské unie i pro její adepty. Jedním z důležitých úrovní i nároků a vytvořili standardy přijatelné pro členy Evropské unie i pro její adepty. Jedním z důležitých dermatologických sdružení je Evropské dermatologické fórum (EDF), které pozvalo 80 evropských dermatologických profesorů, aby uvážili současnou situaci a váhou svých osobností pomohli na svět „pravidlům dermatologické hry“, které by platily nejen v rámci oboru, ale byly současně nezanedbatelnou součástí jednání ministrů a zdravotnických komisí parlamentů. Prvním krokem na této nepříliš schůdné cestě je vydání dermatologické Bílé knihy a prvním bodem je vyjasnění epidemiologických poměrů v dermatologii.

Klíčová slova:
dermatologie, epidemiologie, EDF, organizace zdravotnictví.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa