PAGETOVA CHOROBA, VYSOKÝ OBRAT KOSTNÍ REMODELACE A JEJÍ MEDIKAMENTÓZNÍ LÉČBA


PAGETOVA CHOROBA, VYSOKÝ OBRAT KOSTNÍ REMODELACE A JEJÍ MEDIKAMENTÓZNÍ LÉČBA

Remodelace kostní tkáně je reprezentantem její stálé metabolické aktivity a současně je fyziologickým adaptačním mechanizmem, upravující neustále kostní strukturu plasticky tak, aby optimálně vyhovovala vektorům sil, které na ní dlouhodobě působí a které se mění. V článku je uveden krátký přehled o remodelační aktivitě kostních buněk a o poruše vyváženosti této činnosti. V rámci těchto poruch je zřejmě nejčastější zvýšený remodelační obrat, v jehož rámci převládá osteoklastická resorpce. K takové situaci vede řada onemocnění. Důsledkem bývá snížení kostní hmoty a vytváření zlomenin. Pagetova nemoc je příkladem patologicky zvýšené remodelace kosti, jejíž etiologie není dosud jednoznačně vysvětlena. Oslabení postižených okrsků kostí vede nezřídka ke zlomeninám. Dříve byla tato nemoc velmi obtížně léčitelná, dnes je možné postižené nemocné léčit paletou léků, omezujících nebo zastavujících patologicky zvýšenou resorpci kostí. Patří mezi ně i kalcitonin a bisfosfonáty. Je uvedena stručná charakteristika kalcitoninu a jednotlivých typů dosažitelných bisfosfonátů a současně jsou vysvětleny mechanizmy jejich účinku. Jsou podány údaje o dávkách jednotlivých léků a uvedena kritéria posuzování úspěšnosti léčby.

Klíčová slova:
resorpce, apozice, vysokoobratová remodelace, Pagetova choroba, kalcitonin, bisfosfonáty.


Paget’s Disease, High Rate of Bone Remodelation and Treatment

whole bone to changing mechanical stresses. The bone cell activities consist of osteoclastic resorption and osteoblastic apposition. Physiologically, both actions are almost balanced. In states of high remodelation (bone) turnover, both, resorption and bone formation are higher than normal, but the bone osteoclastic resorption predominates. The result of this situation is loosening of bone mass. The lower bone mass is cause of diminished mechanical competence of bones and higher risk of fractures. Paget’s disease is one of many examples of enhanced bone remodelation turnover. Formerly the therapy of this disease had low efficacy, but with appearance of new antiresorptive drugs the perspectives of the treatment outcomes of the disease are very good. This article presents spectrum of the new antiresorptive drugs, such as calcitonin and bisphosphonates. Dosages, side effects and criteria of efficacy are presented, mechanisms of their actions are explained.

Key words:
bone remodelation, bone resorption, bone apposition, calcitonin, Paget’s disease, bisphosphonates.


Autoři: J. Žák
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 570-574
Kategorie: Články

Souhrn

Remodelace kostní tkáně je reprezentantem její stálé metabolické aktivity a současně je fyziologickým adaptačním mechanizmem, upravující neustále kostní strukturu plasticky tak, aby optimálně vyhovovala vektorům sil, které na ní dlouhodobě působí a které se mění. V článku je uveden krátký přehled o remodelační aktivitě kostních buněk a o poruše vyváženosti této činnosti. V rámci těchto poruch je zřejmě nejčastější zvýšený remodelační obrat, v jehož rámci převládá osteoklastická resorpce. K takové situaci vede řada onemocnění. Důsledkem bývá snížení kostní hmoty a vytváření zlomenin. Pagetova nemoc je příkladem patologicky zvýšené remodelace kosti, jejíž etiologie není dosud jednoznačně vysvětlena. Oslabení postižených okrsků kostí vede nezřídka ke zlomeninám. Dříve byla tato nemoc velmi obtížně léčitelná, dnes je možné postižené nemocné léčit paletou léků, omezujících nebo zastavujících patologicky zvýšenou resorpci kostí. Patří mezi ně i kalcitonin a bisfosfonáty. Je uvedena stručná charakteristika kalcitoninu a jednotlivých typů dosažitelných bisfosfonátů a současně jsou vysvětleny mechanizmy jejich účinku. Jsou podány údaje o dávkách jednotlivých léků a uvedena kritéria posuzování úspěšnosti léčby.

Klíčová slova:
resorpce, apozice, vysokoobratová remodelace, Pagetova choroba, kalcitonin, bisfosfonáty.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa